Odwiedziny w ZOL-ach i ZPO. Minister zdrowia rekomenduje nowe zasady

Autor: oprac. IB • Źródło: MZ, RynekZdrowia14 lipca 2021 04:05

Ministerstwo Zdrowia opublikowało rekomendacje dotyczące odwiedzania pacjentów przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych (ZOL) lub Pielęgnacyjno-Opiekuńczych (ZPO).

Odwiedziny w ZOL-ach i ZPO. Minister zdrowia rekomenduje nowe zasady
Jest lista zasad, których należy przestrzegać podczas odwiedzin Fot. PTWP
  • W związku z zaszczepieniem przeciwko COVID-19 większości pacjentów i personelu, zasadne jest stopniowe wznowienie możliwości odwiedzin pacjentów przebywających w ZOL/ZPO - przypomina MZ
  • Przygotowano zalecenia dotyczące odwiedzin pacjentów przebywających w ZOL/ZPO. Mogą one mieć miejsce pod określonymi warunkami - zaznacza resort zdrowia
  • Ostateczne decyzje w zakresie aktywności pacjentów poza terenem ZOL/ZPO oraz organizacji odwiedzin pacjentów przez gości na terenie placówki powinny być podejmowane przez kierownika danego zakładu - dodaje MZ

Odwiedziny w ZOL-ach i ZPO. Minister zdrowia rekomenduje nowe zasady

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień, w tym zaszczepieniem przeciwko COVID-19 większości pacjentów i personelu, zasadne jest stopniowe wznowienie możliwości odwiedzin pacjentów przebywających w ZOL/ZPO, z zachowaniem odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń w tych placówkach - wyjaśnia MZ.

Resort zdrowia wskazuje, że osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 to taka, która otrzymała pełny cykl szczepienia przeciwko COVID-19 i której wystawiono Unijny Certyfikat COVID, a także upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki.

Z kolei osoba, która przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2, to taka, u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR potwierdzającego zakażenie i posiada ona Unijny Certyfikat COVID z tytułu przejścia choroby.

Osoba posiadająca negatywny wynik testu PCR lub antygenowego to taka, która wykonała test nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin i posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie.

Pacjent zaszczepiony lub po przebyciu Covid-19

Jak podaje MZ, mając na względzie aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, przygotowano zalecenia dotyczące odwiedzin pacjentów przebywających w ZOL/ZPO.  Mogą one mieć miejsce pod następującymi warunkami:

1. Jeżeli pacjent:
-  jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 albo 
-  przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, albo 
-  posiada negatywny wynik testu PCR lub antygenowego, 
rekomenduje się umożliwienie: 

  • a)  przebywania pacjenta poza terenem placówki np. w celu odwiedzenia bliskich, lub odbycia konsultacji lekarskich, przy zachowaniu reżimu sanitarnego
  • b)  odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez gości, którzy również zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19, przy zachowaniu wymaganego reżimu sanitarnego;
  • c)  odwiedzania pacjenta na terenie placówki, przez osoby niezaszczepione, które: 

    - posiadają negatywny wynik testu PCR lub antygenowego, albo
  przebyły zakażenie wirusemSARS-CoV-2,
 przy zachowaniu reżimu sanitarnego;
  • d) odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez osoby niezaszczepione, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1 c, z zachowaniem zasad wzmożonego reżimu sanitarnego.

Pacjent niezaszczepiony, który nie przechorował Covid-19

Jeżeli pacjent nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1, tj.:
nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19, nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie posiada negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego, rekomenduje się umożliwienie:

a) odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez gości, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego;
b) odwiedzania pacjenta przez osoby niezaszczepione, które spełniają warunki określone w punkcie 1 c (tzn. uzyskały negatywny wynik testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, wykonanego na 48 godzin przed planowaną wizytą, lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-

2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.

Nie rekomenduje się umożliwienia odwiedzania pacjenta, o którym mowa w pkt 2, przez osoby niezaszczepione, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1 c (tzn. nie wykonywały testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2).

Dodatkowo, jeśli pacjent nie został zaszczepiony ani nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zaleca się szczególną ostrożność oraz indywidualne rozważenie w każdym przypadku możliwości rozszerzania zakresu jego aktywności poza terenem placówki, jak i umożliwiania odwiedzin przez osoby bliskie, zwłaszcza w sytuacjach, w których aktywność poza terenem placówki lub odwiedziny są konieczne (np. wizyty lekarskie, pożegnanie).

Ostateczne decyzje w zakresie aktywności pacjentów poza terenem ZOL/ZPO oraz organizacji odwiedzin pacjentów przez gości na terenie placówki powinny być podejmowane przez kierownika danego zakładu, przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji epidemiologicznej występującej na danym obszarze oraz w podmiocie, a także postępu realizacji szczepień w tej placówce.

Reżim sanitarny dla odwiedzających - te zasady obowiązują bezwzględnie

Podczas odwiedzin pacjentów przebywających w ZOL/ZPO powinny być bezwzględnie przestrzegane 
podstawowe zasady reżimu sanitarnego.
1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła). 

2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia rąk wodą z mydłem, niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego. 

3. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos. 
4. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie przez osobę odwiedzającą możliwe jest po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk. 

5. Podczas wizyty należy unikać gromadzenia się w jednym miejscu oraz bardzo bliskiego kontaktu z pacjentem, jak: przytulanie, uściski, pocałunki. 

6. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby. 

7. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego pacjenta). 

8. Personel placówki odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w jej trakcie. 
 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum