Oddział Dzienny Psychiatrii Dziecięcej w CZD oficjalnie otwarty, trwa rekturacja

Autor: KG/Rynek Zdrowia • • 03 marca 2020 12:44

Oficjalne otwarcie nowo wyremontowanego Oddziału Dziennego Psychiatrii Dziecięcej w Ośrodku Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie ''Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka'' w Warszawie miało miejsce w poniedziałek.

Nowo wyremontowany Oddział Dzienny Psychiatrii Dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Fot. Materiały prasowe

Jak informuje szpital, opiekę nad dziećmi będzie sprawował wykwalifikowany zespół terapeutyczny składający się z: lekarza psychiatry dzieci i młodzieży, psychoterapeutów - indywidualnych i pracujących z rodzinną, pedagogów specjalnych, pielęgniarek.

Oddział Dzienny Psychiatrii Dziecięcej rozpoczął działalność 2 marca, zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest przeznaczony dla dzieci w wieku do 13. roku życia, u których występują różnego rodzaju problemy psychiczne oraz mają stwierdzoną przewlekłą chorobę somatyczną.

Obecnie trwa rekrutacja do Oddziału Dziennego Psychiatrii Dziecięcej.

Proces przyjęcia do Oddziału:
- Dostarczenie przez opiekuna prawnego skierowania do Oddziału Dziennego Psychiatrii Dziecięcej IPCZD wystawionego przez lekarza psychiatrę, które powinno zawierać kod rozpoznania oraz krótki opis problemu.
- Umówienie dziecka na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez osobę z Oddziału.
- Zapoznanie dziecka z Oddziałem i zaakceptowanie zasad i reguł panujących w Oddziale Dziennym Psychiatrii Dziecięcej IPCZD.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum