Nowe zarządzenie prezesa NFZ. Chodzi o refundację szczepień przeciw grypie

Autor: oprac. KM • Źródło: NFZ/ Rynek Zdrowia19 sierpnia 2022 17:00

19 sierpnia opublikowano zarządzenie zmieniające zarządzenie prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z treścią dokumentu od 1 września szczepienia przeciw grypie będą refundowane.

Nowe zarządzenie prezesa NFZ. Chodzi o refundację szczepień przeciw grypie
Szczepienia przeciw grypie będą refundowane od 1 września. Fot. Adobestock
  • 19 sierpnia opublikowano znowelizowane zarządzenie prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Zgodnie z treścią dokumentu szczepienia przeciw grypie będą refundowane
  • Zarządzenie wchodzi w życie 1 września

Nowe zarządzenie prezesa NFZ. Będzie refundacja szczepień przeciw grypie

W serwisie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano zarządzenie nr 106/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak czytamy w dokumencie, na podstawie odpowiednich artykułów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz poleceń Ministra Zdrowia w tym wydanego w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zmiany w zarządzeniu Nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Określona wysokość finansowania: 21,83 zł

W uzasadnieniu na końcowych stronach dokumentu podano, że na podstawie przedmiotowego zarządzenia podmioty znajdujące się w wykazie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczenia opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a także apteki ogólnodostępne realizujące szczepienia przeciw COVID-19, otrzymają środki finansowe z przeznaczeniem na finansowanie do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanych szczepień ochronnych przeciwko grypie w sezonie 2022/2023 u osób szczepionych w zakresie zalecanej profilaktyki, z wyłączeniem możliwości rozliczenia szczepień wykonanych w ramach programów polityki zdrowotnej, gdzie:

1) wysokość finansowania kosztu pojedynczego szczepienia przeciwko grypie, u osób szczepionych w ramach udzielanej usługi, obejmującej:

  • kwalifikację w elektronicznej Karcie Szczepień do szczepienia, którą może przeprowadzić lekarz, felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta (u osób pełnoletnich);
  • wykonanie szczepienia przez lekarza, felczera, pielęgniarkę, położną, ratownika medycznego, higienistkę szkolną, lekarza dentystę, farmaceutę, fizjoterapeutę oraz diagnostę laboratoryjnego, posiadających dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia w zakresie szczepień ochronnych lub posiadających co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych, w tym szczepień przeciw COVID-19,  wynosi 21,83 zł;

2) informacje o statusie osoby zaszczepionej, podlegające weryfikacji są zawarte w elektronicznej Karcie Szczepień;

3) apteki wykonujące szczepienia osób dorosłych spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm.).

W związku z tym w zarządzeniu wprowadzono dedykowany produkt rozliczeniowy: 99.03.0806 Szczepienie ochronne przeciwko grypie o wartości 21,83 zł (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dokonała aktualizacji wyceny z 22.07.2022 r.). Wartość ta obejmuje kwalifikację oraz wykonanie szczepienia przez osobę uprawnioną. 

Zarządzenie wchodzi w życie 1 września 2022 roku.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum