PAP Nauka w Polsce/Rynek Zdrowia | 03-02-2015 15:33

Naukowcy chcą wiedzieć, jak zapobiegać samobójstwom w dobie Internetu

Cyberprzestrzeń jest miejscem, gdzie nierzadko propaguje się autodestrukcyjne zachowania, takie jak samobójstwa. Co zrobić, by młodzi ludzie nie ulegali takim namowom? Odpowiedzi szuka zespół naukowców działający na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jak wskazuje serwis PAP Nauka w Polsce, zjawisko samobójstw wraz z rozwojem Internetu nabrało nowego wymiaru. W ostatnim czasie pojawiły się nawet strony www, fora i grupy na portalach społecznościowych dedykowane samobójcom. Ponadto część użytkowników wykorzystuje Facebooka do przedstawiania prywatnych czy kompromitujących kogoś materiałów, co bywało już powodem prób odbierania sobie życia.

Problem ten jest przedmiotem badań specjalistów z wielu dziedzin. Od 2011 roku na UJ - w Katedrze Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego pod auspicjami prof. Janiny Czapskiej - działa nieformalny interdyscyplinarny zespół zajmujący się analizą samobójstw i tworzeniem programu profilaktycznego.

Jak podkreślają jego inicjatorzy, powodem założenia grupy była konieczność połączenia różnych punktów widzenia na zjawisko samobójstw. Inaczej mówiąc - chodzi o wymianę doświadczeń i informacji między wieloma osobami, które stykają się na co dzień z tym problemem. Są to psychiatrzy, psycholodzy, prawnicy, medycy sądowi czy nawet strażacy, którzy ratują osoby podejmujące próby samobójcze.

Zespół naukowców z UJ koncentruje się w swojej pracy na samobójstwach i aktach autoagresji popełnianych przez dzieci.

Więcej: www.naukawpolsce.pap.pl