Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej będzie wydłużony o rok

Autor: oprac. JJ • Źródło: KPRM/Rynek Zdrowia31 sierpnia 2021 11:15

Wieloletni program - Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej jest realizowany od 2011 r., a zakończenie jego realizacji planowane było na rok 2021. Aby jednak zagwarantować nieprzerwaną realizację zadań w jego ramach ma zostać wydłużona jego realizacja, uchwałą Rady Ministrów o jeden rok, tj. do 31 grudnia 2022 r.

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zostanie wydłużony o rok. Fot. Shutterstock
  • Wydłużenie realizacji NPRMT do 31 grudnia 2022 r. spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia nieprzerwanej realizacji kluczowych dla medycyny transplantacyjnej
  • Pozwoli utrzymać i dalej rozwijać pilotażowe zadania z 2021 r., tj. zwiększanie liczby dawców poprzez finansowanie zakupu sprzętu dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii.
  • W ramach projektu uchwały planowana jest zmiana formuły dotyczącej wprowadzenia nowych metod diagnostyki procesów immunologicznych i leczenia warunkujących powodzenie przeszczepienia

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. 75 mln zł na realizację w 2022 r.

Projekt ma zostać przyjęty w czwartym kwartale 2021 roku i zakłada również kwotę 75 mln zł na jego realizację w przyszłym roku. To 10 mln zł więcej niż w roku 2021.

„Uzasadnieniem dla przedłużenia realizacji NPRMT do 31 grudnia 2022 r. jest konieczność zabezpieczenia nieprzerwanej realizacji kluczowych dla medycyny transplantacyjnej zadań, w tym w zakresie rozwoju, doskonalenia oraz modernizacji ustawowych rejestrów transplantacyjnych (z uwagi na złożoność i zakres merytoryczny projektu jego realizacja wydłuża się), finansowania koordynatorów transplantacyjnych czy realizacji świadczeń (np. przeszczepy innowacyjne, monitorowanie wysokoimmunizowanych biorców czy leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wydłużenie realizacji w celu m.in. zwiększenia liczby dawców

Wydłużenie czasu realizacji oraz zwiększenie budżetu NPRMT, jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, pozwoli utrzymać i dalej rozwijać pilotażowe zadania z 2021 r., tj. zwiększanie liczby dawców poprzez finansowanie zakupu sprzętu dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii.

Realizacja zadań w 2022 roku pozwali także na rozszerzenie sieci koordynatorów, czy wdrożenie programu odczulania dla biorców nerek, a także na wprowadzenie nowych działań pilotażowych, w tym w zakresie rozwoju programów perfuzji narządów w ośrodkach przeszczepiających płuca i serca, co pozwoli zwiększyć liczbę i jakość dostępnych do przeszczepiania narządów.

Wszystkie powyższe działania są szczególnie istotne w kontekście negatywnego wpływu pandemii na sytuację medycyny transplantacyjnej oraz przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom – stwierdzają autorzy projektu.

Charakter pomostowy

Proponowana uchwałą zmiana ma mieć charakter „pomostowy” – w 2021 r. zostanie opracowana tzw. strategia transplantacyjna obejmująca zadania merytorycznie także spoza NPRMT, w tym m.in. zadania Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”, Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Banku Tkanek Oka, Centrum e-Zdrowia oraz zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej. Po jej przyjęciu strategia zastąpi NPRMT dysponując jego budżetem na 2022 r.

Wydłużenie realizacji NPRMT o kolejny rok oraz zwiększenie poziomu jego finansowania w 2022 r. z 65 mln zł do 75 mln zł. Zwiększenie budżetu NPRMT umożliwi rozwój programów perfuzji narządów w ośrodkach przeszczepiających płuca i serca.

Rozszerzony zakres zadań

Ponadto planuje się zmienioną formułę w zadaniu dotyczącym wprowadzenia nowych metod diagnostyki procesów immunologicznych i leczenia warunkujących powodzenie przeszczepienia – doszczegółowiono grupę odbiorców o pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki.

W zadaniu dotyczącym akcji promocyjnych i edukacyjnych natomiast uwzględniono realizację kampanii przez Ministra Zdrowia na podstawie koncepcji kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej.

Z kolei w zadaniu dotyczącym zakupu sprzętu i aparatury dotyczącego oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii wykreślono sformułowanie „z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019 (dawcy potencjalni, dawcy rzeczywiści, pobrane narządy)”, co umożliwi zmianę kryteriów dla wyboru beneficjentów.

Zadania w większości stanowią kontynuację dotychczas realizowanych działań, natomiast część zadań została uzupełniona bądź skorygowana także w zakresie jaki pozwala skutecznie reagować na zmiany wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum