Rynek Zdrowia | 18-01-2017 21:43

Nagłe odwołanie prof. Szmitkowskiego ze stanowiska konsultanta krajowego. KRDL protestuje

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wyraża stanowczy sprzeciw w związku z odwołaniem 18 stycznia 2017 roku prof. Macieja Szmitkowskiego, lekarza specjalisty diagnostyki laboratoryjnej ze stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjni i wnosi o przywrócenie prof. Szmitkowskiego na to stanowisko.

Prof. Maciej Szmitkowski, konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

Jak przekonuje prezydium w nadesłanym stanowisku, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 roku „Organ, który powołał konsultanta, odwołuje go przed upływem kadencji, jeżeli w ocenie tego organu konsultant nie realizuje powierzonych mu zadań i uprawnień lub zaistniały okoliczności uniemożliwiające ich dalsze wykonywanie”.

 W ocenie prezydium KRDL przesłanka wskazana w powyższym przepisie nie została spełniona w stosunku do prof. Macieja Szmitkowskiego. Nigdy nie wysuwano zastrzeżeń dotyczących realizacji powierzonych mu zadań. Przeciwnie, minister zdrowia 6 października 2016 roku powołał prof. Macieja Szmitkowskiego na stanowisko przewodniczącego zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie funkcjonowania ośrodków badań jakości w diagnostyce laboratoryjnej i mikrobiologicznej.

Wybór prof. Macieja Szmitkowskiego na stanowisko przewodniczącego zespołu KRDL ocenia jako formę docenienia przez ministra zdrowia zaangażowania prof. Szmitkowskiego w prawidłowe pełnienie funkcji konsultanta krajowego, którą powierzono mu 6 czerwca 2014 roku.

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zwraca uwagę, że prof. Maciej Szmitkowski wielokrotnie akcentował wady istniejącego systemu, wskazując także na nieprawidłowości w funkcjonowaniu wielu podmiotów leczniczych oraz proponując rozwiązania. Dlatego nasz niepokój wzbudził pospiech i okoliczności, w jakich minister zdrowia podjął tak ważną dla bezpieczeństwa pacjentów i dla diagnostów laboratoryjnych decyzję.

Prezydium KRDL więc wnosi o niezwłoczne przywrócenie prof. Macieja Szmitkowskiego na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.