RR/Rynek Zdrowia | 10-12-2010 14:06

Nadzór kardiologiczny: zasady kontraktowania nie były konsultowane

W imieniu Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, chcielibyśmy wyrazić zaniepokojenie w związku z przyjętymi przez NFZ zasadami kontraktowania świadczeń kardiologicznych na 2011 rok - czytamy w piśmie, do którego dotarł portal rynekzdrowia.pl.

Krytyka kontraktowania świadczeń kardiologicznych związana jest m.in. z sytuacją Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni Redłowie, który nie dostał kontraktu na 2011 rok. W piśmie z 8 grudnia adresowanym do prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza, wskazuje się jednak na szersze uwarunkowania zawierania kontraktów.

„Prowadzony przez oddziały NFZ ranking ośrodków kardiologicznych (punktacja za spełnianie dodatkowych wymagań) i na tej podstawie kontraktowanie świadczeń kardiologicznych nie był konsultowany przez nadzór kardiologiczny i nie uwzględnia potrzeb kardiologicznych w danym regionie” – czytamy w dokumencie podpisanym przez . prof. Grzegorza Opolskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii i prof. Waldemara Banasiaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Uważają oni, że może to doprowadzić do zamknięcia doświadczonych ośrodków kardiologicznych, które są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa kardiologicznego w danym regionie.

„Nie wszyscy chorzy kardiologiczni wymagają leczenia zabiegowego. Dlatego też musi być zachowana odpowiednia proporcja pomiędzy liczbą oddziałów zabiegowych a oddziałami kardiologicznymi z wieloletnią tradycją, które sprofilowane są na leczenie niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia i innych stanów wymagających wysokospecjalistycznej opieki” – czytamy w piśmie do prezesa NFZ.

Autorzy listu zwracają uwagę, że w ostatnich latach dzięki wspólnym wysiłkom środowiska kardiologicznego, resortu zdrowia i NFZ udało się dokonać ogromnego postępu w leczeniu pacjentów z chorobami układu krążenia. W związku z tym proszą o uwzględnienie ich opinii w trakcie obecnie zawieranych umów z ośrodkami kardiologicznymi.

Centrala NFZ nie zajęła jeszcze stanowiska w tej sprawie. Zapewniono nas, że ma być gotowe w przyszłym tygodniu.