NIZP-PZH: wytyczne ws. weryfikacji badań testów molekularnych w kierunku COVID-19

Autor: PZH-NIZP/Rynek Zdrowia • • 01 kwietnia 2020 20:02

W środę (1 kwietnia) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny  opublikował wytyczne dla laboratoriów poddających się weryfikacji wyników badań testów molekularnych w kierunku COVID-19.

Weryfikacja wyników badań testów na koronawirusa jest konieczna; FOT. Shutterstock

Z godnie z tymi wytycznymi zalecenie weryfikacji wyników badań laboratoryjnych dotyczy wszystkich laboratoriów w kraju prowadzących diagnostykę w kierunku COVID-19. Weryfikacji podlegają wyłącznie próbki, dla których laboratorium wydało wynik zleceniodawcy.

W okresie poddawania się weryfikacji laboratorium funkcjonuje normalnie i nie ma podstaw do wstrzymywania prac lub oczekiwania na wynik badania weryfikującego. Badanie weryfikujące wykonywane jest nieodpłatnie. Zleceniodawca zapewnia transport próbki do NIZP-PZH we własnym zakresie.

Weryfikacji podlega:
• 5 pierwszych próbek dla których laboratorium wydało wynik „dodatni” pozwalający na laboratoryjne potwierdzenie przypadku COVID-19 i zgłoszenie go do krajowego systemu nadzoru epidemiologicznego zgodnie z obowiązującą definicją przypadku.

• 10 próbek,m dla których laboratorium wydało wynik „ujemy” tj. nie stwierdziło materiału genetycznego SARS-CoV-2 w badanej próbce.

Materiał do badania weryfikującego stanowi wyłącznie oryginalna próbka pobrana od pacjenta. Próbka musi być wolna od jakichkolwiek dodatków stosowanych w procesie izolacji RNA i testu RT‑PCR (np. kontrole wewnętrzne dodawane na etapie izolacji RNA).

Niedopuszczalne jest przesyłanie RNA do weryfikacji. W przypadku wymazów dopuszczalne jest przekazanie buforu w którym była wymazówka z materiałem klinicznym, nie ma konieczności przesyłania wymazówki.

Więcej: pzh.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum