NFZ: zmiana zarządzenia w sprawie programu pilotażowego POZ PLUS

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 21 marca 2018 16:01

Na stronie NFZ w środę (21 marca) ukazało się zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej POZ PLUS.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustacyjne

Fundusz informuje, że „w zarządzeniu nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej POZ PLUS wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 2b „Katalog świadczeń w programie zarządzania chorobą” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) w załączniku 4b „Procedura wyboru realizatorów programu pilotażowego POZ PLUS” załącznik nr 18 do procedury „Protokół z przeprowadzenia audytu ex-ante” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia”.

Treść zarządzenia i załączniki: nfz.gov.pl

Przypomnijmy, że zarządzenie w sprawie programu POZ PLUS ukazało się w poniedziałek (19 marca). - Zarządzenie opublikowano w związku z umową grantową o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0039/17-00 z dnia 28 listopada 2017 r. zawartą przez NFZ ze Skarbem Państwa - ministrem zdrowia - informował NFZ.

Zarządzenie przewiduje m.in. o wybór realizatorów programu pilotażowego, określa zasady procedury odwoławczej, zawierania umów, finansowania pilotażu; określa też warunki udziału świadczeniobiorcy i zasady przyznawania i udzielania grantu. 

Program POZ PLUS - w tym m.in. na zatrudnienie koordynatorów, dodatkowe badania i konsultacje oraz bilanse chorych - będzie finansowane ze środków europejskich. Dzięki programowi pacjenci z 11 chorobami przewlekłymi mają szybciej trafiać do specjalistów i na wszystkie badania.

Pilotaż ma być realizowany w 45 wyłonionych w drodze konkursu poradniach rodzinnych w całym kraju, do których zapisanych jest łącznie około 300 tys. osób.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum