NFZ w sprawie leczenia udarów

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 07 sierpnia 2012 14:06

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że 6 sierpnia 2012 r. Prezes Funduszu podpisała Zarządzenie nr 49/2012/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Zarządzenie to stanowi wykonanie decyzji Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. i wprowadza alternatywność spełniania przez świadczeniodawców, udzielających świadczeń w zakresie leczenia udarów, wymogu posiadania wyodrębnionego oddziału leczenia udarów albo wymogu posiadania co najmniej 4 łóżek intensywnej opieki medycznej i co najmniej 12 łóżek rehabilitacji neurologicznej (udarowej) w oddziale neurologii - wpisanych w rejestrze.

Jak informuje Fundusz po 6 sierpnia 2012 r., o ile będzie zachodziła potrzeba przeprowadzenia w OW NFZ postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie neurologia - hospitalizacja, neurologia - hospitalizacja - A48, A51, będą one przeprowadzane na nowych warunkach.

Więcej: http://nfz.gov.pl/

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum