NFZ: rehabilitacja dla pacjentów po covidzie. Świadczeniodawca otrzyma 188 zł za dzień pobytu

Autor: SYGUT Marzena • Źródło: PAP, NFZ/RynekZdrowia10 kwietnia 2021 15:01

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował kompleksowy program rehabilitacji dla pacjentów po COVID-19. Rehabilitacja potrwa 2-6 tygodni, a płatnik zapłaci świadczeniodawcy 188 zł za każdy dzień leczenia.

NFZ: rehabilitacja dla pacjentów po covidzie. Świadczeniodawca otrzyma 188 zł za dzień pobytu
Świadczeniodawcy otrzymają 188 zł za każdy dzień rehabilitacji pacjentów po covidzie; FOTO: Shutterstock
  • Pacjenci, którzy odczuwają skutki zdrowotne Covid-19 będą mogli skorzystać z 2-6-tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego po covidzie
  • Świadczeniodawcy, którzy podpisali umowy z NFZ otrzymają 188 zł, za każdy dzień leczenia chorego
  • Wśród zabiegów płatnik wymienia: kinezyterapię, inhalacje, tlenoterapię, trening wytrzymałościowy, ćwiczenia oddechowe i efektywnego kaszlu

Rehabilitacja przysługiwać będzie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie psychologiczne. Za każdy dzień leczenia NFZ zapłaci 188 zł. Wycenę przedstawiła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - poinformował w sobotę Fundusz.

Świadczenia, o których mowa sfinansowane zostaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister zdrowia, na podstawie sprawozdań i rachunków składanych do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 Potrzebna kadra i sprzęt

Wprowadzone rozwiązanie umożliwi zorganizowanie i finansowanie rehabilitacji leczniczej ukierunkowanej dla specyficznych potrzeb zdrowotnych pacjentów po przebytej chorobie COVID - 19, a w szczególności ze zmniejszeniem wydolności fizycznej i oddechowej.

Przedmiotowe świadczenia będą mogły być realizowane przez każdy podmiot udzielający świadczeń rehabilitacyjnych lub uzdrowiskowych, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i spełnia wymagania określone w opisie programu - podał Fundusz.

Aby świadczeniodawca mógł realizować ww. świadczenia musi posiadać odpowiednią kadrę i wyposażenie, zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia oraz opisem programu rehabilitacji, aby zapewnić pacjentom najlepszą opiekę podczas leczenia.

Rehabilitacja dla osób ze skierowaniem

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 są realizowane na podstawie skierowania. Skierowanie wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.

Lekarz podejmować będzie decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie wyników kilku badań: RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby, aktualna morfologia, OB, CRP (białko ostrej fazy), EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19. 

Rehabilitacja - jak wymienił NFZ - obejmować będzie - kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu; opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe.

Będzie też obejmować inhalacje indywidualne (solankowe - haloterapia, mineralne, lekowe) lub okołotężniowe lub nadmorskie albo subterraneoterapia; terenoterapię, treningi marszowe; balneoterapię - według indywidualnych wskazań, w tym: wodne kąpiele balneologiczne (o stopniowanej temperaturze), w szczególności kąpiele kwasowęglowe, ewentualnie gazowe kąpiele CO2 oraz okłady z pasty borowinowej.

Ponadto będzie obejmować masaż - według indywidualnych wskazań; hydroterapię, fizykoterapię - według indywidualnych wskazań; treningi relaksacyjne; edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia; leczenie dietetyczne - według indywidualnych wskazań; wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Blisko 100 zabiegów terapeutycznych

- Rehabilitowany pacjent może liczyć na minimum 96 zabiegów fizjoterapeutycznych. Ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej. Ponadto każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia - podkreślił NFZ.

Przepisy zarządzenia stosuje się do sprawozdawania świadczeń udzielanych od dnia 2 kwietnia 2021 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum