NFZ/Rynek Zdrowia | 04-05-2015 15:30

NFZ publikuje protokoły dot. leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dorosłych

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności u Dorosłych.

Jak wynika z opublikowanych protokołów, do tej pory odbyły się trzy spotkania dotyczące wspomnianego problemu. Wszystkie miały miejsce w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Ostatnie trzecie spotkanie odbyło się w dniu 23 kwietnia br. W trakcie spotkania omówiono: m.in. stan prac nad programem lekowym. Okazuje się, że od połowy maja w większości województw będą podpisane umowy na realizację programu lekowego. Wyjątek stanowi województwo warmińsko-mazurskie, gdzie umowa ta zostanie podpisana z dniem 1 czerwca.

Członkowie zespołu dyskutowali również na temat zapisu programu dotyczącego oznaczania badań HIV lub HCV metodą PCR. Zdaniem zespołu jedno z tych badań musi być wykonane metodą PCR, a zapis o tym obowiązku musi się znaleźć w programie lekowym.

Więcej: www.nfz.gov.pl