NFZ przypomina zasady świątecznej i nocnej opieki medycznej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 23 grudnia 2009 14:05

Co zrobić, gdy w czasie Świąt Bożego Narodzenia musimy skorzystać z pomocy lekarza?

Każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia ma prawo do porady medycznej udzielonej w ramach świątecznej i nocnej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej. Po godzinach pracy placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Jak informuje NFZ, ze świadczeń należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (zabiegi zlecone przez lekarza, realizowane w przychodniach). Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Lecznica może sprawować tego rodzaju opiekę we własnym zakresie lub korzystać z usług innej placówki. Informacja o tym, która przychodnia udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, powinna być wywieszona w widocznym miejscu.

Świąteczna opieka medyczna nie ma zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą.

Oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Pogotowie ratunkowe można wzywać, kiedy nasze lub czyjeś życie jest zagrożone. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor oceni, czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też skierowania do świątecznej lub nocnej opieki wyjazdowej albo ambulatoryjnej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum