NFZ odpowiada pacjentom z HCV: nie zamierzamy oszczędzać na leczeniu

Autor: KL/Rynek Zdrowia • • 16 maja 2017 15:19

Pacjenci żyjący z HCV obawiają się o ciągłość terapii. Wszystko przez projekt zarządzenia prezesa NFZ wprowadzającego zasadę, że szpitale realizujące program terapii WZW C mają stosować leki zakupione w ramach przetargu centralnego. Obecnie, samodzielnie dopasowują one terapie dla konkretnych pacjentów.

NFZ odpowiada pacjentom z HCV: nie zamierzamy oszczędzać na leczeniu
Sylwia Wądrzyk, rzecznik NFZ uspokaja pacjentów i przekonuje, że zaproponowane w projekcie zarządzenia zmiany mają na celu poprawienie dostępności do leczenia w ramach programu lekowego. Fot. archiwum

Radość pacjentów z HCV po wprowadzeniu przez Ministerstwo Zdrowia na listę leków refundowanych wszystkich najnowocześniejszych terapii stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C nie trwała długo. Wszystko przez projekt zarządzenia Prezesa NFZ ogłoszony kilka dni przed majowym weekendem, wprowadzający zasadę, że szpitale realizujące program terapii WZW C mają stosować leki zakupione w ramach przetargu centralnego.

Jak informuje nas Barbara Pepke, prezes Fundacji "Gwiazda Nadziei" z projektu wynika, że lekarzom odebrany będzie wybór leku oparty o kryteria medyczne. 

Według Polskiej Grupy Ekspertów HCV optymalna terapia zakażeń HCV obejmuje cztery różne schematy. Zgodnie z obowiązującą, opublikowaną w stosownym obwieszczeniu decyzją Ministra Zdrowia, pacjenci z WZW C nabyli do nich prawo, jako do świadczenia gwarantowanego w ramach opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych w Polsce.

- O wyborze odpowiedniego schematu leczenia, w myśl zaleceń ekspertów i kształtu programu lekowego, powinien decydować lekarz prowadzący, w oparciu o sytuację kliniczną pacjenta. Przed rozpoczęciem terapii HCV konieczne jest zwłaszcza sprawdzenie potencjalnych interakcji z innymi lekami przyjmowanymi przez chorego oraz ewentualnych przeciwwskazań medycznych, które mogą mieć wpływ nie tylko na skuteczność i dawkowanie, ale co najważniejsze - na bezpieczeństwo zastosowanego leczenia - komentuje Pepke. 

Jeśli zarządzenie NFZ wejdzie w życie, lekarze będą mogli leczyć tylko tym lekiem, który zostanie zakupiony w ramach scentralizowanego przetargu, a to dla części pacjentów może okazać się terapią daleką od optymalnej. - Projekt zarządzenia zostawia wprawdzie furtkę umożliwiającą zakup innego leku, ale tylko dla 5 procent pacjentów - dodaje prezes.

Pepke przyznaje, że na razie pacjenci mają tylko obawy, bo projekt zarządzenia sformułowany jest niejasno, ale intencje NFZ wydają się oczywiste. Jak twierdzi prezes Fundacji "Gwiazda Nadziei", Funduszu - biorąc najprawdopodobniej pod uwagę wyłącznie względy ekonomiczne - chce wymusić na lekarzach stosowanie leczenia najtańszego. 

Sylwia Wądrzyk, rzecznik NFZ uspokaja pacjentów i przekonuje, że zaproponowane w projekcie zarządzenia zmiany mają na celu poprawienie dostępności do leczenia w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2)".

Rzeczni stwierdza, iż n ie jest prawdą, że projekt zarządzenia odbiera lekarzom i pacjentom możliwość wyboru najlepszej formy terapii HCV.

- Narodowy Fundusz Zdrowia nie ingeruje bowiem w żaden sposób w treść programu lekowego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C ani w treść wydanych decyzji o objęciu refundacją poszczególnych leków. Zakres świadczenia zawartego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia dopuszcza bowiem na równoważnym poziomie możliwość prowadzenia terapii pacjentów z genotypem 1a i 1b trzema preparatami - zapewnia rzecznik.

Dodaje: - Jednocześnie projekt zarządzenia daje możliwość  - w sytuacji, gdy u danego pacjenta konieczne będzie zastosowanie innego leku niż zakupiony w przetargu centralnym - zakupienia przez szpital innego odpowiedniego produktu leczniczego. Zachowana jest zatem autonomia lekarza decydującego o zastosowaniu takiego a nie innego leku u konkretnego pacjenta.

Powyższe, co podkreśla Sylwia Wądrzyk, jest również zgodne z wytycznymi w tym zakresie europejskich i krajowych ekspertów w zakresie leczenia HCV, zgodnie z którymi w omawianej grupie chorych dopuszczane są rożne opcje leczenia i traktowane są one jako równorzędne.

Rzecznik NFZ zapewnia, że wbrew pojawiającym się głosom nieprawdziwe są zapowiedzi dotyczące pozostawienia bez możliwości leczenia pacjentów z genotypami 2 - 6. Dla tej grupy pacjentów system zakupu, stosowania i refundacji leków pozostaje bez zmian.

- Narodowy Fundusz Zdrowia działa w interesie i na rzecz pacjentów, a co za tym idzie to ich dobro oraz zdrowie podlegają ochronie w ramach proponowanych zmian. Przetargi centralne na leki refundowane w Polsce są przeprowadzane z powodzeniem w odniesieniu do czynników krzepnięcia, hormonu wzrostu oraz szczepionek. W wyniku transparentnych i konkurencyjnych postępowań, tę samą wysokość środków finansowych można wykorzystać na wdrożenie terapii dla zdecydowanie szerszej grupy pacjentów - argumentuje NFZ.

NFZ zapewnia, że znacznie zwiększył poziom finansowania leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Kwota przeznaczona na ten cel w 2016 roku wyniosła 438 506 055 zł, co oznacza, że na ten program lekowy Fundusz wydatkuje najwyższą kwotę ze wszystkich programów.

- Podkreślenia wymaga, że głównym celem zaproponowanych w projekcie zarządzenia zmian jest zwiększenie liczby pacjentów leczonych w Polsce i stopniowa eliminacja zakażenia HCV. Absolutnie celem tym nie są oszczędności. Należy podkreślić, że wysokość zobowiązań finansowych NFZ wobec placówek prowadzących leczenie w ramach programu nie ulegnie zmniejszeniu - wskazuje Sylwia Wądrzyk.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum