NFZ o rehabilitacji pocovidowej psychiatrycznej. Jest nowe zarządzenie

Autor: PW • Źródło: Rynek Zdrowia16 lipca 2021 06:00

NFZ opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Chodzi o rehabilitację pocovidową psychiatryczną.

NFZ o rehabilitacji pocovidowej psychiatrycznej. Jest  nowe zarządzenie
Rehabilitacja pocovidowa psychiatryczna. Zarządzenie prezesa NFZ. Fot. AdobeStock
  • Świadczenia są udzielane świadczeniobiorcom, którzy wymagają kompleksowych świadczeń psychiatrycznych rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego
  • Czas trwania rehabilitacji COVID- 19 wynosi od 4 do 8 tygodni, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19
  • Program leczenia w rehabilitacji pocovidowej psychiatrycznej obejmuje m.in. edukację zdrowotną, psychoterapię, terapię zajęciową, rehabilitację funkcji poznawczych

Zmiana w zarządzeniu określa przede wszystkim, że warunkiem rozliczenia świadczeń w zakresie rehabilitacji psychiatrycznej dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń psychiatrycznych lub rehabilitacji psychiatrycznej jest ich realizacja zgodna z programem określonym w załączniku nr 6c do zarządzenia.

Rehabilitacja pocovidowa psychiatryczna - dla kogo?

Świadczenia są udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń psychiatrycznych rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.

Kryterium kwalifikacji pacjentów z dominującymi problemami zaburzeń psychicznych do objęcia świadczeniem jest występowanie objawów zaburzeń psychicznych pozostających w związku z czasowym lub przyczynowym występowaniem COVID-19, które znacząco zaburzają dotychczasowe funkcjonowanie we wszystkich sferach funkcjonowania oraz powodują osobiste cierpienie

Program realizowany jest przez podmioty posiadające podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na realizację świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i  leczenia uzależnień w trybie stacjonarnym.

Produkt rozliczeniowy o wartości 246 zł dedykowany przedmiotowym świadczeniom: 19.04.0003 Rehabilitacja psychiatryczna świadczeniobiorcy po  przebytej chorobie COVID-19 został określony w Katalogu produktów rozliczeniowych (załącznik nr 2 do  zarządzenia).

Z programu wyłączeni są świadczeniobiorcy, którzy mają choroby współistniejące o charakterze:
a) niewydolność oddechowa potwierdzona badaniem gazometrycznym wymagająca tlenoterapii albo powysiłkowe spadki saturacji powyżej 4 punkty procentowe od stanu wyjściowego wymagająca tlenoterapii, lub
b) ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych wymagające leczenia przeciwzakrzepowego, lub
c) osłabienie siły mięśniowej związanej z przebytym unieruchomieniem po przebytym COVID -19 – skala Lovetta < 5 , lub
d) niewyrównana cukrzyca w okresie insulinoterapii, lub
e) powikłania neurologiczne związane z przebytym COVID -19, lub
f) choroby układu krążenia związane z przebytym COVID -19
g) inne stany somatyczne wymagające priorytetowego leczenia.
h) świadczeniobiorcy, którzy odbyli już program z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID- 19 lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach innego programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

Rehabilitacja pocovidowa - jakie świadczenia obejmuje

Czas trwania rehabilitacji COVID- 19 wynosi od 4 do 8 tygodni, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.

Organizacja świadczenia obejmuje:
1) zapewnienie codziennego (w dniach wykonywania zabiegów) dostępu do lekarza w celu:
a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia,
b) interwencji lekarskich;
2) zapewnienie pomocy lekarza w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych na wezwanie pielęgniarki;
3) badanie lekarskie – co najmniej:
a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,
b) cotygodniowe kontrolne,
c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;
4) specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;
5) całodobowa opieka pielęgniarska – dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń;
6) codzienny poranny obchód lekarsko-pielęgniarski;
7) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski;
8) dla jednego pacjenta, średnio co najmniej 1 zabieg fizjoterapeutyczny dziennie;
9) terapia psychologiczna indywidualna i grupowa, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta;
10) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Rekomendowany program leczenia w rehabilitacji pocovidowej psychiatrycznej

Rekomendowany program leczenia:
1) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, w tym np. eliminacja nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotna modyfikacja stylu życia;
2) oddziaływania o charakterze psychofarmakologicznym; 
3) psychoterapia indywidualna lub grupowa;
4) terapia zajęciowa;
5) rehabilitacja funkcji poznawczych;
6) psychoedukacja;
7) społeczność terapeutyczna;
8) treningi relaksacyjne;
9) wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum