NFZ modyfikacje umowy na pilotaż centrów zdrowia psychicznego

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 10 kwietnia 2020 16:53

Ze względu na zmiany w rozporządzeniach ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, a także konieczności doprecyzowania przepisów zarządzenia prezesa NFZ regulujących przedmiotową materię, zaistniała potrzeba wydania nowego zarządzenia - poinformował NFZ w piątek (10 kwietnia).

Centrum Zdrowia Psychicznego w Skoczowie Fot. Materiały prasowe (zdjęcie ilustracyjne)

W zarządzeniu prezesa NFZ w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego wprowadzono m.in. następujące zmiany:

- doprecyzowano sposób sprawozdawania miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, w celu zapewnienia właściwego rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot prowadzący centrum zdrowia psychicznego zarówno dla osób zamieszkujących obszar działania centrum jak i spoza tego obszaru;

- w związku z wprowadzeniem nowej stawki ryczałtowej dotyczącej mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, zlokalizowanych na obszarze działania centrum, wprowadzono załącznik do zarządzenia, w celu umożliwienia przekazywania do Funduszu informacji w tym zakresie;

- w związku z dodaniem do rozporządzenia obowiązku sprawozdawania Funduszowi informacji o liczbie zadań zrealizowanych przez punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, do zarządzenia wprowadzono załącznik umożliwiający przekazywanie przedmiotowych danych;

- doprecyzowano warunki, w jakich są udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w ramach punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego;

- zaznaczono, że uzgadnianie planu terapii i zdrowienia nie jest tożsame z wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 15-19 ustawy o prawach pacjenta i RPP;

- dodano możliwość realizacji świadczenia: leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja);

- doprecyzowano zakres standardu leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) oraz leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja). Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia;

- wprowadzono w zarządzeniu współczynniki korygujące w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób zamieszkujący obszar inny niż obszar działania centrum;

- określono nowy produkt sprawozdawczy i rozliczeniowy - w celu realizacji uprawnienia świadczeniobiorcy ze znacznym stopniem niepełnosprawności - do pobytu w trakcie hospitalizacji jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego;

- dokonano zmian poprzez dodanie możliwości rozliczenia osobodni: w oddziale psychiatrycznym odpowiednim korektorem, związanych z pobytem przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) oraz leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja), jak również wprowadzono produkt rozliczeniowy: sesja psychoterapii indywidualnej, bez rozróżniania według personelu uprawnionego do realizacji tego świadczenia. W związku z tym dokonano stosownych modyfikacji w kodach produktów rozliczeniowych oraz nazw produktów rozliczeniowych.

Więcej: nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum