NFZ: leczenie psychiatryczne - projekt zarządzenia

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 04 lipca 2013 12:46

Fundusz przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie psychiatryczne i leczenie uzależnień.

Zaproponowane zmiany do zarządzenia Nr 65/2011/DSOZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (ze zm.) mają na celu uszczegółowienie przepisów związanych z obowiązkiem weryfikacji przez świadczeniodawców uprawnień świadczeniobiorcy do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych oraz dostosowanie do przepisów zarządzenia Nr 16/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

Ponadto przepis § 8 ust. 6 zarządzenia zmienianego, który wprowadzony był zgodnie z zaleceniem MZ w maju 2011 r., dotyczący obligatoryjnego zapewnienia obecności lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii w oddziale psychiatrycznym, zostaje uchylony, w związku ze zmianą dotychczasowego stanowiska Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie, przekazaną do Centrali NFZ w maju 2013 r.

Więcej: www.nfz.gov.pl
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum