Młodzi pacjenci z zawałem mięśnia sercowego - czy można coś zrobić?

Autor: Jarosław Pasek, Agnieszka Manierak-Pasek, Joanna Łebek, Damian Kawecki, Brygida Przywara, Tomasz Pasek, Karolina Sieroń-Stołtny, Aleksander Sieroń/Wiadomości Lekarskie, 2010,LXIII,3; 188-194 • • 20 maja 2011 09:46

Przyczyną zawału mięśnia sercowego jest nagłe zamknięcie jednej z tętnic wieńcowych dostarczających krew do serca, co natychmiast rozpoczyna proces obumierania tego obszaru, czyli powstawanie martwicy. Zawał może wystąpić zarówno u osoby mającej już wcześniej rozpoznaną chorobę wieńcową, jak i u osoby młodej, dotychczas nie mającej żadnych objawów chorobowych ze strony układu krążenia.

Młodzi pacjenci z zawałem mięśnia sercowego - czy można coś zrobić?

Streszczenie tekstu "Młodzi pacjenci z zawałem mięśnia sercowego - czy można coś zrobić?"  opublikowanego w Wiadomościach Lekarskich:

Materiał i metody: Badaniami objęto 37 pacjentów (7 kobiet i 30 mężczyzn) z dokonanym zawałem serca, hospitalizowanych w II Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W badaniu posłużono się ankietą zawierającą podstawowe informacje dotyczące hospitalizowanych pacjentów oraz dokonano retrospektywnej oceny wybranych czynników ryzyka (dyslipidemia, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, wywiad rodzinny, palenie tytoniu).

Dokonano również określenia częstości postaci zawału mięśnia sercowego, postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z wywiadem kardiologicznym w trzech grupach wiekowych (do 30. roku życia, 31-35 rż., 36-40 rż.).

Wyniki:
Pięcioletnia obserwacja wykazała, iż najsilniejszym czynnikiem ryzyka było palenie tytoniu, podwyższony poziom cholesterolu oraz obciążający wywiad rodzinny. Zaskakuje natomiast brak związku z cukrzycą. W postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym kluczową rolę odgrywa badanie koronarograficzne oraz zabiegi PCI.

Wnioski: Istotą przeciwdziałania zawałom serca u osób poniżej 40. roku życia powinny być działania prewencyjne pod postacią propagowania zdrowego stylu życia (edukacja, dieta, aktywność fizyczna) oraz modyfikacja odwracalnych czynników ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca), które pozwolą zmniejszyć lub zahamują intensywny rozwój chorób sercowo-naczyniowych.

Pełna wersja tekstu – w wersji papierowej pisma Wiadomości Lekarskie (2010,LXIII,3; 188-194).

Więcej: http://wiadomoscilekarskie.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum