Medycyna nuklearna w Wojskowym Instytucie Medycznym. "Szeroka oferta, krótkie terminy"

Autor: oprac. IB • Źródło: WIM, Rynek Zdrowia26 sierpnia 2022 14:46

Jak informuje Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Zakład Medycyny Nuklearnej WIM, jako jeden z nielicznych w Polsce wykonuje scyntygrafię wentylacyjną płuc z wykorzystaniem radiofarmaceutyku 99m Tc-Technegas. Jednocześnie terminy wykonania badania nie przekraczają kilku dni.

Medycyna nuklearna w Wojskowym Instytucie Medycznym. "Szeroka oferta, krótkie terminy"
Terminy wykonania badania nie przekraczają kilku dni Fot. Shutterstock
 • Zakład Medycyny Nuklearnej WIM, jako jeden z nielicznych w Polsce wykonuje scyntygrafię wentylacyjną płuc z wykorzystaniem radiofarmaceutyku 99m Tc-Technegas. Jednocześnie terminy wykonania badania nie przekraczają kilku dni - informuje Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 • Na badanie scyntygraficzne układu dopaminergicznego z zastosowaniem DATSCAN, pomocne w diagnostyce choroby Parkinsona, czeka się natomiast 1-2 tygodnie
 • Z kolei scyntygrafia receptorów somatostatynowych (SRS) z użyciem 99mTc-tektreotydu, która jest badaniem obrazowym pozwalającym m.in. na ocenę stopnia zaawansowania guzów neuroendokrynnych (NET), wykonywana jest w WIM na bieżąco

Jak dodaje WIM, są to świadczenia odrębnie kontraktowane i nie obciążają jednostki kierującej, zarówno kliniki, oddziału jak i poradni specjalistycznej. Natomiast Zakład Medycyny Nuklearnej WIM dysponuje krótkimi terminami (kilka dni) na badanie scyntygrafii wentylacyjnej płuc.

Scyntygrafia wentylacyjna płuc

Najczęstszymi wskazaniami do wykonania scyntygrafii wentylacyjnej płuc   są:

 • podejrzenie zatorowości płucnej - wówczas scyntygrafię wentylacyjną wykonuje się razem ze scyntygrafią perfuzyjną płuc;  badanie jest szczególnie przydatne u pacjentów z przeciwwskazaniami do podania kontrastu jodowego ( uczulenie, niewydolność nerek) oraz u chorych z niejednoznacznym wynikiem angioCT płuc;
 • ocena funkcji płuc przed zabiegami operacyjnymi (np. lobektomia, segmentektomia);
 • ocena funkcji płuc przed przeszczepem płuc (np. u chorych z mukowiscydozą);
 • ocena zaburzeń wentylacji i pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;
 • diagnostyka nadciśnienia płucnego ( wykluczenie tła zatorowego).

Badanie scyntygraficzne układu dopaminergicznego z zastosowaniem DATSCAN

W diagnostyce choroby Parkinsona pomocne jest natomiast, jak wskazuje Wojskowy Instytut Medyczny, badanie scyntygraficzne układu dopaminergicznego  z zastosowaniem DATSCAN - to radioligand transportera dopaminy wykorzystywany do oceny presynaptycznego wychwytu dopaminy w prążkowiu.

Badanie to pozwala na różnicowanie:

 • zespołów parkinsonowskich ze zwyrodnieniem presynaptycznym w prążkowiu i drżeniem samoistnym;
 • otępienia z ciałkami Lewy`ego i choroby Alzheimera.

Czas oczekiwania na badanie DATSCAN w Zakładzie Medycyny Nuklearnej to 1-2 tygodnie.

Scyntygrafia receptorów somatostatynowych (SRS) z użyciem 99mTc-tektreotydu

Z kolei scyntygrafia receptorów somatostatynowych (SRS) z użyciem 99mTc-tektreotydu jest - jak wyjaśnia WIM - badaniem obrazowym pozwalającym na ocenę stopnia zaawansowania guzów neuroendokrynnych (NET), kwalifikację do leczenie radioizotopowego oraz pozwalającym na ocenę ewentualnych zmian przerzutowych. Umożliwia wczesne wykrycie wznowy nowotworu.

Somatostatyna jest hormonem peptydowym. Działa przede wszystkim na ośrodkowy układ nerwowy, gruczoły dokrewne, układ odpornościowy oraz przewód pokarmowy. W działaniu pośredniczą receptory błonowe. Znanych jest pięć różnych receptorów somatostatyny (SST1-SST5).

Nowotwory i choroby łagodne, które można wykryć z dużą czułością (wskaźnik wykrywalności powyżej 75%) to:

 • guzy przysadki,
 • guzy neuroendokrynne żołądka i jelit (GEPNET),
 • przyzwojaki,
 • drobnokomórkowy rak płuca,
 • oponiaki,
 • guz z komórek Merkla.

W grupie GEPNET z dużą czułością można wykryć:

 • gastrinoma,
 • czynne hormonalnie guzy trzustki (z wyjątkiem insulinoma)
 • oraz rakowiaki.

Scyntygrafia SRS jest obecnie standardowym badaniem diagnostycznym w określaniu stopnia zaawansowania guzów NET, istotnym przy wyborze optymalnego sposobu leczenia. Badanie to jest konieczne u pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi, u których planowana jest terapia radioizotopowa z użyciem znakowanych analogów somatostatyny.

Te badania w Zakładzie Medycyny Nuklearnej WIM wykonywane są na bieżąco.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum