PWX/Rynek Zdrowia | 03-01-2019 22:58

Mazowsze: mniej rejonów operacyjnych ratownictwa medycznego, liczba dyspozytorni bez zmian

W czwartek (3 stycznia) wojewoda mazowiecki ogłosił Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego. Z informacji wynika, że mimo wcześniejszych zapowiedzi liczba dyspozytorni nie zostanie zmniejszona, będzie natomiast mniej - o jeden - rejonów operacyjnych.

Liczba dyspozytorni, a także rejonów operacyjnych ratownictwa na Mazowszu w 2019 r. nie zmieni się tak drastycznie, jak wcześniej planowano. Fot. PTWP

O pozostawienie dotychczasowej liczby dyspozytorni apelowali radni podczas grudniowej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. - Najwyraźniej ich głos został wzięty pod uwagę - komentuje decyzję wojewody Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Podczas grudniowej sesji sejmiku radni klubów koalicyjnych zwracali uwagę na to, że propozycje zmian, jakie chciał wprowadzić wojewoda w ratownictwie medycznym, zagrażają bezpieczeństwu zdrowia i życia mieszkańców - przypomina Milewska.

Propozycja wojewody zakładała zmniejszenie liczby dyspozytorni do trzech. Obsługę całego województwa miały przejąć dyspozytornie w Warszawie, Siedlcach i Radomiu.

Marszałek Adam Struzik, apelując o niewprowadzanie zmian od 2019 r., zwracał uwagę szczególnie na fakt, że zmiany miałyby być przeprowadzone w ryzykownie szybkim tempie, bez odpowiedniego przygotowania, a to przede wszystkim zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców Mazowsza. 

- Po sprzeciwie radnych, których stanowisko zostało wysłane m.in. do wojewody, ministerstwa zdrowia, NFZ, ale też ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ABW, wojewoda ogłosił dziś, że przedstawia ministerstwu zdrowia plan, w którym stan dyspozytorni nie ulegnie zmianom - zaznacza rzeczniczka UM.

Jak przypomina, obecnie funkcjonuje sześć rejonów operacyjnych obsługiwanych łącznie przez pięć dyspozytorni, które przyjmują zgłoszenia i wysyłają w najbliższy teren karetki. Wojewoda pod koniec roku wysłał do konsultacji propozycję zmniejszenia tego systemu do pięciu rejonów operacyjnych. Następnie zaproponował ich redukcję do trzech. Stanowisko przyjęte przez radnych województwa było nie tylko sprzeciwem wobec zmian wprowadzanych w zbyt szybkim tempie, ale też zawierało uwagi do poszczególnych propozycji wojewody.

- Z punktu widzenia mieszkańców Mazowsza najważniejsze jest to, że liczba dyspozytorni, a także rejonów operacyjnych ratownictwa nie zmieni się tak drastycznie. Z informacji przekazanych przez wojewodę wynika, że zaproponowany plan systemu ratownictwa dla Mazowsza zakłada funkcjonowanie pięciu rejonów operacyjnych - podaje Marta Milewska.

Jak podaje zespół prasowy Wojewody Mazowieckiego, obecnie na Mazowszu funkcjonuje 6 rejonów operacyjnych z 5 dyspozytorniami:

• RO Nr 1 dyspozytornia Warszawa - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego “Meditrans” w Warszawie;
• RO Nr 2 dyspozytornia Płock - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku;
• RO Nr 3 dyspozytornia Radom - Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu;
• RO Nr 4 dyspozytornia Siedlce – “RM-Meditrans” Stacja Pogotowia Ratunkowego w Siedlcach;
• RO Nr 5 dyspozytornia Ostrołęka - “Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego w Ostrołęce.

W przedstawionym do zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia projekcie Planu działania systemu PRM, od 1 kwietnia 2019 r. zaproponowano zlikwidowanie rejonu operacyjnego w Grodzisku Mazowieckim.

Dlatego w nowym Planie dokonano zmian w zakresie przypisania powiatów do docelowych dyspozytorni medycznych w kolejności:

• powiat sochaczewski do rejonu operacyjnego Płock;
• powiaty grodziski, żyrardowski, oraz warszawski zachodni, do rejonu operacyjnego Radom;
• powiaty piaseczyński i pruszkowski do rejonu operacyjnego Warszawa.

Jak przypomina zespół prasowy Wojewody Mazowieckiego, proces zmniejszenia liczby dyspozytorni w regionie rozpoczął się już w 2011 roku, kiedy z 43 rejonów pozostało - 29, w 2012 r. pozostało - 6, a w 2017 r. zmniejszono liczbę dyspozytorni do 5, przy jednoczesnym pozostawieniu rejonu operacyjnego.

Wojewoda mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom należytej opieki medycznej, dba by wzrastała liczba karetek na Mazowszu. Na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba zespołów ratownictwa medycznego wzrosła ze 187 w roku 2015, do 196 w 2018 roku - czytamy w informacji zamieszczonej na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Konsultując Plan z samorządami uwzględniono przedstawione uwagi. Brano pod uwagę możliwości dyspozytorni medycznych. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Wojewoda tworzy i prowadzi jedną dyspozytornię medyczną w województwie. W województwach mazowieckim oraz śląskim istnieje możliwość utworzenia dwóch dyspozytorni medycznych zgodnie z artykułem 25a ust. 1 i 2 ww. ustawy. Zapisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. Do połowy 2020 roku określony zostanie ostateczny schemat lokalizacji dyspozytorni medycznych.