Mazowieckie: wojewoda o opiece nad seniorami

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 27 marca 2013 16:38

Utworzenie oddziałów i zwiększenie liczby poradni geriatrycznych oraz podnoszenie kompetencji kadry pomocy społecznej - to główne rekomendacje wojewody mazowieckiego wynikające z raportu o opiece nad seniorami.

Mazowieckie: wojewoda o opiece nad seniorami
- Dokument powstał ze względu na zmiany demograficzne i rosnącą liczbę osób starszych na Mazowszu oraz związaną z tym potrzebę dostosowania opieki medycznej i socjalnej nad osobami powyżej 65. roku życia - poinformował wojewoda Jacek Kozłowski w środę (27 marca) na konferencji prasowej, podczas której zaprezentował raport "Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach 2009-2011".

Jak podkreślił, kwestie związane z seniorami wymagają współpracy wielu instytucji, m.in. pomocy społecznej, ochrony zdrowia, uczelni, szkół, policji, samorządów, organizacji społecznych i pozarządowych.

Kozłowski zapowiedział, że wystąpi do odpowiednich organów, aby utworzyć i rozwijać na terenie województwa mazowieckiego poradnie i oddziały geriatryczne oraz psychogeriatryczne. Zamierza też skierować do ministra zdrowia listę usprawnień ochrony zdrowia seniorów poprzez m.in. tworzenie zespołów opieki nad chorymi powyżej 65. roku życia, uruchomienie dziennych oddziałów szpitalnych realizujących krótkotrwałą diagnostykę czy opracowanie programu zdrowotnego dotyczącego osób starszych.

Raport pokazał, że na koniec 2011 r. na terenie Mazowsza osoby powyżej 65. roku życia stanowiły 14 proc. ludności, a w 2035 r. będzie ich 22 proc. Udział tych osób w odsetku pacjentów systematycznie wzrasta i seniorzy stanowią ponad 38 proc. pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.

W 2011 r. w 104 szpitalach funkcjonowało 65 oddziałów chorób wewnętrznych z 3235 łóżkami, a pacjenci powyżej 65. roku życia stanowili tam 56 proc. hospitalizowanych. Najczęściej seniorzy byli hospitalizowani na oddziałach: wewnętrznym, kadriologicznym, chirurgicznym, okulistycznym, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologicznym, neurologicznym i onkologicznym.

W woj. mazowieckim nie ma żadnego oddział geriatrycznego, funkcjonują natomiast cztery oddziały psychogeriatryczne z 155 łóżkami. W 2012 r. działało też osiem poradni geriatrycznych, które miały kontrakt z NFZ. W 2011 r. na Mazowszu pracowało 16 lekarzy geriatrów, a więc leczeniem osób w podeszłym wieku zajmują się głównie lekarze innych specjalności.

Kozłowski podkreślił, że niedobór geriatrów oraz brak na terenie Mazowsza jednostek akredytowanych do kształcenia tych specjalistów to istotny problem.

Wojewoda zwrócił uwagę, że polityka społeczna to drugi obszar, w którym niezbędne są zmiany ze względu na rosnącą liczbę seniorów. Z danych wynika, że w 2011 r. na Mazowszu było 51 domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych, w których było 4227 miejsc. Około 140 miejsc pozostaje wolnych, a najtrudniej o wolne miejsca jest w stolicy.

Z kolei prywatne placówki całodobowej opieki to 130 ośrodków, w tym 42 (zapewniające 1457 miejsc) z zezwoleniem wojewody mazowieckiego. Wyjaśnił, że nadal część ośrodków działa w szarej strefie, tzn. rejestrują działalność gospodarczą, ale nie mają wpisu do rejestru wojewody, np. z powodu niespełniania standardów lokalowych.

W raporcie wskazano także potrzebę podnoszenia kompetencji kadry pomocy społecznej oraz realizację skierowanych do osób starszych programów dotyczących profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, a także budowanie więzi międzypokoleniowej.

Adresatami rekomendacji są m.in. minister zdrowia, minister pracy i polityki społecznej, NFZ, jednostki samorządu, organy tworzące dla szpitali oraz placówki ochrony zdrowia.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum