KR/Rynek Zdrowia | 11-09-2014 12:47

Mazowieckie: samorząd województwa przekazał Ukraińcom dwie karetki

Dwa ambulanse z wyposażeniem zyskali ukraińscy lekarzy i felczerzy, którzy szkolili się w Szkole Ratownictwa Medycznego WSPRiTRS ''Meditrans''.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w czwartek (11 września) podczas spotkania kończącego tygodniowe szkolenie ambulanse zostały przekazane Iwano-Frankowskiemu Wojewódzkiemu Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof.

Trzynastu ukraińskich lekarzy i felczerów od poniedziałku (8 września) szkoliło się w zakresie postępowania z pacjentami w różnych stanach zagrożenia życia. Dzięki uzyskanej wiedzy zyskali umiejętności ratowników medycznych. Szkolenia prowadzone były przez instruktorów z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i dotyczyły m.in. zaawansowanych zabiegów ratujących życia w przypadku zawału serca czy udaru mózgu.
 
Lekarze wrócą na Ukrainę nie tylko ze specjalistyczną wiedzą, ale też z nowym sprzętem - dwoma ambulansami z aparaturą i sprzętem medycznym. Samochody zostały przekazane w formie darowizny przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ''Meditrans''.
 
- Przekazaliśmy dwa w pełni sprawne ambulanse. Mam nadzieję, że posłużą jeszcze wiele lat. Sytuacja, która ma miejsce na Ukrainie jest koszmarem, dlatego staramy się pomagać, jak tylko możemy - powiedział dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ''Meditrans'' SPZOZ Artur Kamecki.

Przedsięwzięcie to kolejna forma wsparcia ukraińskich sąsiadów oparta na ubiegłorocznym porozumieniu o współpracy zawartym między Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ a Wojewódzkim Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ''Meditrans'' SPZOZ jest jednostką samorządu województwa mazowieckiego. Obecnie posiada 53 ambulanse i jedną łódkę (na potrzeby Zespołu Wodnego Podstawowego). ''Meditrans'' może dodatkowo dysponować 12 ambulansami rezerwowymi.