Marek Balicki pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw reformy w psychiatrii

Autor: Dziennik Urzędowy MZ/Rynek Zdrowia • • 30 lipca 2019 13:07

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało zarządzenie (z dnia 29 lipca) w sprawie ustanowienia pełnomocnika ministra do spraw reformy w psychiatrii, na mocy którego funkcję tę objął Marek Balicki.

Dr Marek Balicki, pełnomocnik ministra do spraw reformy w psychiatrii. Fot. PTWP

Jak wskazano w zarządzeniu do zadań Pełnomocnika należeć będzie inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu reformę i rozwój opieki psychiatrycznej (z wyłączeniem leczenia uzależnień), koordynacja realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie reformy opieki psychiatrycznej oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra zdrowia.

Minister zdrowia upoważnił także pełnomocnika do uczestniczenia w pracach Rady ds. Zdrowia Psychicznego. Będzie przedstawiał ministrowi informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją swoich zadań a także przedstawiał propozycje w zakresie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych rekomendowanych w celu
rozwoju opieki psychiatrycznej.

Pełnomocnik będzie wykonywał swoje zadania we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w proces reformy i rozwój opieki psychiatrycznej, podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także z konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii i konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej: dziennikmz.mz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum