PAP/Rynek Zdrowia | 15-03-2012 15:56

Maleje liczba uzależnionych od narkotyków

W Polsce maleje liczba uzależnionych od narkotyków, jednocześnie populacja osób uzależnionych starzeje się - poinformowała w czwartek (15 marca) wicedyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Bogusława Bukowska.

Posłowie z sejmowej Komisji Zdrowia zapoznali się w czwartek z informacją rządu o realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 r.

Bukowska poinformowała, że badania prowadzone w 2011 r. pokazały, iż obecnie liczba osób uzależnionych waha się od 56 do 103 tys. osób, podczas gdy w 2006 r. był to przedział od 100 do 130 tys. osób.

Podkreśliła, że podobnie jak w innych krajach europejskich populacja osób uzależnionych starzeje się. Obecnie najwięcej uzależnionych jest w grupie "młodych dorosłych", czyli osób w wieku 24-35 lat, zaś wcześniej największą grupę stanowiły osoby do 24 lat.

Bukowska poinformowała też, że od 2010 r. wzrosła liczba osób używających przetworów konopi indyjskich.

Wicedyrektor biura zwróciła uwagę, że w 2010 r. spadła liczba lekarzy przeszkolonych w zakresie problematyki uzależnień. Według danych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w szkoleniach z tego zakresu wzięło udział 42 lekarzy, podczas gdy w poprzednim roku było to 322 lekarzy. W ocenie Bukowskiej niezbędne jest zwiększenie wiedzy lekarzy POZ na temat narkomanii.

Wśród rekomendacji, które mają być priorytetowe przy realizacji kolejnego programu krajowego na lata 2011-2016, Bukowska wymieniła m.in. wzmocnienie postaw prozdrowotnych społeczeństwa przez edukację społeczną w zakresie skutków używania narkotyków. Według niej należy zwiększyć dostępność do programów profilaktycznych, którymi dotychczas objętych było ok. 70 proc. uczniów.

W informacji znalazły się też rekomendacje dotyczące zwiększenia nakładów finansowych NFZ przeznaczonych na świadczenia zdrowotne w ambulatoryjnych placówkach leczenia uzależnień.