MZ: zmiany w zespole ds. dystrybucji szczepionki przeciwko COVID-19

Autor: Dziennik Ustaw/Rynek Zdrowia • • 04 lutego 2021 14:14

Ministerstwo Zdrowia opublikowało 4 lutego 2021 r. nowelizację zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw dystrybucji szczepionki przeciwko chorobie COVID-19 z dnia 19 listopada 2020 r. Są zmiany personalne.

MZ: zmiany w zespole ds. dystrybucji szczepionki przeciwko COVID-19
Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Nowela uchyla w § 2 ust. 2 dotyczący obowiązku raportowania przez Zespół ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w celu akceptacji, wyników realizacji nałożonych na niego zadań.

Ponadto zmianie ulegają zapisy § trzeciego dotyczącym składu Zespołu.

Z listy członków Zespołu zostali usunięci: przedstawiciel Agencji Rezerw Materiałowych oraz przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z kolei w miejsce przedstawiciela Dyrektor Centrum e-Zdrowia i przedstawiciela Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH pojawiają się dyrektorzy ww.instytucji.

Natomiast w miejsce przedstawicieli Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Głównego Inspektora Sanitarnego wchodzą Główny Inspektor Farmaceutyczny i Główny Inspektor Sanitarny.

Analogicznie zamiast przedstawicieli AOTMiT oraz NFZ, pojawiają się prezesi tych instytucji. Także w miejsce przedstawiciela prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wchodzi sam prezes.

Jak czytamy w zarządzeniu wchodzi ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej: dziennikmz.mz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum