MZ wylicza wyzwania stojące przed polską transplantologią

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 21 marca 2018 19:23

Zwiększenie liczby narządów do przeszczepienia, która mimo że rośnie, wciąż jest niewystarczająca, oraz udoskonalanie technik monitorowania stanu zdrowia biorcy - to, zdaniem wiceminister zdrowia Katarzyny Głowali, jedne z wyzwań stojących przed transplantologią.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Wiceminister zdrowia na środowej (21 marca) konferencji prasowej dotyczącej działań Ministerstwa Zdrowia w zakresie transplantologii oceniła, że dane dotyczące tej dziedziny medycyny są "bardzo pozytywne", ale nie brakuje wyzwań.

Wymieniła m.in. opanowanie technik bezpiecznego przeszczepiania narządów, określenie kryteriów śmierci dawcy, rozwój technologii pozwalających na lepsze przechowywanie, "a nawet leczenie narządów przed ich przeszczepem".

- Kolejne wyzwania, jakie czekają polską transplantologię, to przede wszystkim aspekt immunologiczny, czyli dobór dawcy z biorcą, oraz utrzymanie przeszczepu. Tu głównie chodzi o leki po przeszczepie, żeby działały jak najlepiej - powiedziała wiceminister.

Zaznaczyła również, że konieczny jest rozwój wiedzy medycznej połączony z rozwojem technologii pozwalającej na przeprowadzanie złożonych przeszczepów m.in. kończyn górnych, twarzy i krtani. Podkreśliła również, że wyzwaniem jest za mała liczba narządów do przeszczepów. - Ona z roku na rok jest coraz większa, ale nadal jest niewystarczająca" - mówiła.

Z kolei prof. Magdalena Durlik, kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, podkreśliła, że są duże różnice regionalne, jeśli chodzi o liczbę zmarłych dawców na milion mieszkańców.

Podała, że w Zachodniopomorskiem i Pomorskiem jest 30 dawców na milion mieszkańców, a średnia krajowa to 14 dawców. Tymczasem np. w Hiszpanii w 2017 roku liczba zmarłych dawców na milion mieszkańców wyniosła 47.

- Możemy zwiększyć liczbę dawców zmarłych poprzez znacznie lepszą zgłaszalność. Ważna jest także świadomość społeczna - oceniła profesor.

Wśród wyzwań minister wymieniła również udoskonalenia metod kwalifikacji biorców oraz technik monitorowania stanu zdrowia biorcy, a także skutecznego leczenia immunosupresyjnego (hamującego reakcje organizmu powodujące m.in. odrzucenie przeszczepu).

Głowala zapowiedziała, że Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększenie finansowania Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej o 10 mln zł. Pieniądze te miałyby zostać przeznaczone na leczenie choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD), która nie jest obecnie refundowana przez NFZ.

Obecnie coroczny budżet Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej wynosi 45 mln zł. Jest przeznaczany m.in. na zakup sprzętu dla ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek, komórek i medycznych laboratoriów diagnostycznych stosujących komórki, tkanki i narządy. W ubiegłym roku na te cele przeznaczono prawie 18,5 mln zł.

Wiceminister zapowiedziała także zmianę ustawy transplantacyjnej. Zmiany mają dotyczyć połączenia kilku funkcjonujących obecnie jednostek w jedną, która miałaby częściowo przejąć zadania ministra zdrowia w zakresie transplantologii.

- Chcemy dokonać zmian w zakresie pozwoleń na działalność transplantacyjną, ujednolicenia systemu nadzoru, doprecyzowania przepisów dotyczących finansowania, pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, uregulowania kwestii przeszczepów krzyżowych i łańcuchowych czy również pobierania materiału, przeszczepień od małoletnich - zaznaczyła.

W Polsce liczba dawców od lat utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2017 r. zgłoszono w całym kraju 720 potencjalnych dawców, z tego dawców rzeczywistych było 560, to znaczy z tylu zwłok pobrano narządy do przeszczepów (u pozostałych ostatecznie nie było to możliwe). W rekordowym jak dotąd 2012 r. było 786 potencjalnych dawców i 615 rzeczywistych.

Zgodnie z przepisami organy do przeszczepu od zmarłych pobiera się, jeśli za życia nie zgłosili oni sprzeciwu. Można to zrobić na trzy sposoby: poprzez zgłoszenie sprzeciwu do centralnego rejestru prowadzonego przez Poltransplant, pisemne oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem oraz oświadczenie ustne złożone w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzone.

Według danych Ministerstwa Zdrowia liczba oświadczeń zgłoszonych w 2016 roku do centralnego rejestru sprzeciwów wyniosła 2182, w tym 2172 ma status aktywnych sprzeciwów. W roku ubiegłym liczba ta wyniosła 1938, w tym 1929 ma status aktywnych.

Marcin Chomiuk (PAP)

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum