rcl.gov.pl/Rynek Zdrowia | 11-12-2017 18:19

MZ w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych

W poniedziałek (11 grudnia) opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych. Na funkcjonowanie rejestru co roku przeznaczona będzie kwota 300 tys. zł.

W uzasadnieniu projektu czytamy m.in., że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1524) jest konieczne wydanie nowego aktu wykonawczego, gdyż przywołana powyżej nowelizacja zmieniła brzmienie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Funkcjonujący obecnie Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych decyzją kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z 29 marca 2017 r. finansowany jest ze środków ujętych w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 (nie są angażowane dodatkowe środki budżetu państwa w jakiejkolwiek fazie realizacji przedsięwzięcia) w wysokości 300 000 zł. Zgodnie z dokumentem Programu w latach 2017-2020 zaplanowano na prowadzenie rejestru corocznie kwotę 300 000 zł.

Czytaj: www.rcl.gov.pl