RCL/Rynek Zdrowia | 28-08-2018 09:09

MZ: rozporządzenie ws. pilotażu leczenia udaru niedokrwiennego trombektomią mechaniczną

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej. Celem pilotażu jest ocena skuteczności praktycznej oraz wypracowanie optymalnego modelu organizacji udzielania tego typu świadczeń.

Rozpoczęcie finansowania zabiegów przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych ze środków publicznych w ramach programu pilotażowego daje szansę na wypracowanie optymalnego modelu organizacyjnego udzielania tego świadczenia. Ponadto realizowanie przedmiotowej terapii jest zasadne z klinicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia - tłumaczą autorzy projektu rozporządzenia.

Ocena skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa wskazuje, że zastosowanie trombektomii mechanicznej w populacji docelowej pacjentów z udarem niedokrwiennym wykazuje poprawę stanu pacjentów w zakresie oceny stopnia niesprawności i aktywności życia codziennego w porównaniu z pacjentami, u których zastosowano jedynie standardowe postępowanie.

Także na podstawie oceny ekonomicznej przeprowadzonej z wykorzystaniem analizy kosztów-użyteczności wskazano, że proponowana metoda terapeutyczna jest efektywna kosztowo.

Uruchomienie programu pilotażowego poprawi dostępność do tej formy terapii wśród pacjentów w ostrej fazie udaru niedokrwiennego.

Więcej: www.legislacja.rcl.gov.pl