MAK/Rynek Zdrowia | 11-10-2019 17:59

MZ publikuje rozporządzenie dotyczące ochrony radiologicznej pacjenta

W piątek (11 października) Ministerstwo Zdrowia opublikowało na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Resort zdrowia uzasadnia, że istnieje „potrzeba określenia minimalnego zakresu wiedzy, przekazywanej osobom biorącym udział w szkoleniach, wskazanych w art. 33n ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, celem zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych badań diagnostycznych, zabiegów lub leczenia z zastosowaniem promieniowania jonizującego w związku z uchyleniem z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593) (...)”.

MZ wskazuje też na potrzebę określenia wzoru certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta i zdanie egzaminu oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu, o których mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo atomowe.

Oczekiwanym efektem projektowanej regulacji będzie „zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa pacjenta w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących procedury medyczne wykorzystujące promieniowanie jonizujące” - podkreśla MZ.

Szczegóły: legislacja.rcl.gov.pl