MZ przedstawiło projekt Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 29 września 2016 08:15

Upowszechnienie środowiskowej opieki psychiatrycznej realizowanej przez Centra Zdrowia Psychicznego - to jeden z celów przygotowywanego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Badania wskazują, że co czwarty Polak w wieku produkcyjnym doświadczał zaburzeń psychicznych.

MZ przedstawiło projekt Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
MZ przedstawiło projekt Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Fot. Archiwum

Poprzedni Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zakończył się w 2015 r. W poniedziałek (26 września) resort zdrowia przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu na lata 2016-2020. Jego całkowita realizacja ma kosztować 56,58 mln zł.

Czytaj: Opublikowano Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020

Program ten ma zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronną opiekę adekwatną do ich potrzeb. Dostępne formy opieki i pomocy mają być skoordynowane i upowszechnione.

Upowszechniony ma być także środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej realizowanej w Centrach Zdrowia Psychicznego (CZP). CZP dla dorosłych mają obejmować swym zasięgiem obszar zamieszkały przez około 150 tys. mieszkańców i będą zobowiązane do objęcia opieką każdego zgłaszającego się po pomoc mieszkańca danego terenu.

Centra Zdrowia Psychicznego 

Centra w miarę możliwości mają zapewniać natychmiastową pomoc w przypadkach nagłych, a w przypadkach pilnych - w czasie nie dłuższym niż 72 godziny.

CZP dla dorosłych będą składały się m.in. przychodni i zespołu środowiskowego, który będzie realizował np. wizyty domowe oraz terapię indywidualną i grupową. CZP będą też zapewniać całodobową opiekę szpitalną "w sytuacjach nacechowanych znacznym nasileniem zaburzeń lub związanym z nimi ryzykiem". Jak wskazano w projekcie "podstawowym i docelowym rozwiązaniem są świadczenia oddziału psychiatrycznego w lokalnym szpitalu ogólnym".

Projekt zakłada też m.in. opracowanie koncepcji Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego. Miałaby on mieć uprawnienia państwowego instytutu badawczego i prowadziłby działalność badawczą i aplikacyjną w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Ponadto program ma wzmocnić aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi. Ma w tym pomóc zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, poradnictwa zawodowego i szkoleń dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Mają być też prowadzone kampanie informacyjne dla pracodawców promujące zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi. Wspierane będą też pozarządowe ruchy samopomocowe służące zwiększaniu aktywności osób z zaburzeniami psychicznymi w życiu społecznym.

W projekcie wskazano na potrzebę wspierania m.in. szkół i ośrodków pomocy społecznej w rozwijaniu oferty pomocy udzielanej dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Zaplanowano także przygotowanie narzędzia do corocznego zbierania danych ze szkół i jednostek systemu oświaty np. w zakresie liczby uczniów i wychowanków korzystających z różnych form pomocy i wsparcia.

Zapobieganie stygmatyzacji i dyskryminacji 

Prowadzone mają być także działania na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi. W tym zakresie mają zostać opracowane ogólne zasady postępowania dotyczące przedstawiania wizerunku takich osób w mediach. Prowadzone mają być także działania informacyjno-edukacyjne dotyczące konieczności respektowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi.

W realizację programu, poza resortem zdrowia, będą włączone także inne ministerstwa, m.in. sprawiedliwości, obrony narodowej oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Program będzie także realizował Narodowy Fundusz Zdrowia oraz samorządy województw, powiatów i gmin.

Co czwarty Polak doświadczał zaburzeń psychicznych

Z trzyletniego badania EZOP (Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej), którego wyniki ogłoszono pod koniec 2012 r., wynika, że u 23,4 proc. Polek i Polaków w wieku produkcyjnym rozpoznano w ciągu życia przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne. Głównie były to zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, zaburzenia nastroju, nerwicowe oraz zaburzenia kontroli impulsów i zachowań autodestrukcyjnych.

Wśród tych osób, co czwarta przebadana osoba doświadczała więcej niż jednego zaburzenia, a co dwudziesta piąta - trzech i więcej. Grupę tych ostatnich pacjentów, mających doświadczenia z kilkoma zaburzeniami, można szacować na blisko ćwierć miliona osób. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum