MZ/Rynek Zdrowia | 12-07-2013 16:58

MZ: projekt rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych w psychiatrii

Resort zdrowia przedstawił do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień.

Projektowane rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany treści art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dokonanej art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Termin zgłaszania uwag upływa 12 sierpnia 2013 r.

Więcej: www.mz.gov.pl