MZ: projekt rozporządzenia w sprawie komórek, tkanek i narządów

Autor: rcl.gov.pl/Rynek Zdrowia • • 22 kwietnia 2016 15:57

W piątek (22 kwietnia) opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Rozporządzenie określa m.in.: kwalifikacje zawodowe osób pobierających komórki, tkanki i narządy oraz osób dokonujących ich przeszczepienia; kwalifikacje zawodowe koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów; warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, w których podejmowane będzie postępowanie polegające na pobieraniu, przechowywaniu lub przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

W rozporządzeniu wskazano ogólny cel pobierania komórek i tkanek ze zwłok ludzkich oraz pozyskiwania komórek, tkanek i narządów, określając, że są one pobierane lub pozyskiwane w celu ich zastosowania u ludzi. Dotychczas był przepis, iż są one pobierane w celu przygotowania przeszczepów biostatycznych, co zawężało cel pobrań.

Ponadto wprowadzono zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia. Polegają na dookreśleniu, że lekarz odbywający specjalizację w określonych dziedzinach musi być upoważniony przez lekarza specjalistę, jak również sprawowany przez niego nadzór musi być bezpośredni.

Wskazano, że uprawnionym do pobierania komórek krwi pępowinowej, w tym komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej w celu ich zastosowania u ludzi, jest lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarz odbywający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, jak również położna upoważniona przez lekarza.

Dotychczas lekarzami uprawnionymi do pobierania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej w celu przeszczepienia byli uprawnieni lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej lub transfuzjologii klinicznej, bądź też lekarz odbywający specjalizację w tych dziedzinach. Z medycznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia, aby tego typu pobrania krwi pępowinowej były dokonywane przez lekarzy o takiej specjalizacji - stwierdzono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj: www.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum