MZ: projekt rozporządzenia dotyczącego wymogów w zakresie psychiatrii dziecięcej

Autor: MAK, RCL/Rynek Zdrowia • • 12 marca 2020 20:13

W czwartek (12 marca) na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

- Potrzeba wprowadzenia zmian w brzmieniu załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.) jest związana z wdrażaniem reformy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży - uzasadnia resort zdrowia.

- Z doświadczeń wynikających z przeprowadzenia pierwszego etapu ogłaszania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie wynika, że utrzymanie dotychczasowych wymagań w zakresie personelu, wymagań formalnych oraz dotyczących organizacji udzielania świadczeń w dużym stopniu ogranicza liczbę podmiotów mogących realizować świadczenia w ramach poziomów referencyjnych - przyznaje MZ.

Resort zwraca uwagę, że proponowana zmiana wprowadza niewielkie modyfikacje warunków jakie są obowiązani spełniać świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych.

- Wprowadzone modyfikacje dotyczą przede wszystkim obniżenia wymogów dotyczących kompetencji personelu, wymagań formalnych, jakie muszą spełniać świadczeniodawcy, oraz uproszczenia wymagań dotyczących organizacji udzielania świadczeń. Działania te mają na celu zwiększenie liczby podmiotów mogących udzielać świadczeń w ramach poziomów referencyjnych, a przez to zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do świadczeń gwarantowanych - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum