Dziennik Urzędowy MZ/Rynek Zdrowia | 18-12-2018 21:39

MZ: projekt dotyczący zespołu ds. rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM

Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek (17 grudnia) projektu zarządzenia ministra zdrowia, System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 2.0 (SWD PRM 2.0) zostanie wdrożony do końca 2020 r.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Opublikowany projekt wprowadza zmiany (do zarządzenia z dnia 12 listopada 2015 r.) nie tylko redakcyjne. Między innymi skład Zespołu został powiększony do czterech przedstawicieli Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia.

Zespół zakończy swoją działalność po zakończeniu wdrożenia Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w wersji 2.0, nie później jednak niż z dniem 31 grudnia 2020 r.

Więcej: www.legislacja.rcl.gov.pl