MZ planuje zmiany w kryteriach oceny ofert z zakresu rehabilitacji leczniczej i opieki stomatologicznej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 01 maja 2018 16:22

Placówki wyspecjalizowane w usprawnianiu pacjentów, którzy wymagają stałej wieloletniej opieki rehabilitacyjnej, będą mogły łatwiej otrzymać kontrakt z NFZ – przewiduje projekt Ministerstwa Zdrowia.

Resort wskazuje, że nowe przepisy będą wspierały placówki wyspecjalizowane w usprawnianiu pacjentów, którzy wymagają stałej wieloletniej opieki rehabilitacyjnej. Fot. PTWP

MZ przekazało do publicznych konsultacji projekt rozporządzenia, które zmienia szczegółowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany dotyczą rehabilitacji leczniczej i leczenia stomatologicznego.

Resort wskazuje, że nowe przepisy będą wspierały placówki wyspecjalizowane w usprawnianiu pacjentów z największymi deficytami zdrowotnymi, którzy wymagają stałej wieloletniej opieki rehabilitacyjnej.

Preferowane będą te placówki, których pracownicy mają doświadczenie w usprawnianiu różnych grup pacjentów, a także mają inne, dotychczas niepremiowane umiejętności, np. znają język migowy. Wspierane też będą placówki, które zapewniają ciągłość leczenia w ramach różnych świadczeń, w tym ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego.

Na wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii i Krajowej Rady Fizjoterapeutów z listy premiowanego sprzętu medycznego usunięto wannę do masażu wirowego i urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości. Powodem takiej decyzji - jak wskazano w uzasadnieniu - są "liczne przeciwwskazania oraz brak badań potwierdzających skuteczność ich zastosowania".

W projekcie zaproponowano także zmiany w kontraktowaniu świadczeń stomatologicznych, co wiąże się z procedowanym projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Przewiduje on, że opieka stomatologiczna będzie realizowana między innymi w gabinetach w szkołach, a to wymaga zmiany szczegółowych kryteriów wyboru ofert, aby zwiększyć ich szanse na kontrakt z NFZ.

MZ chce, by nowe przepisy weszły w życie w dzień po ogłoszeniu. Wobec postępowań już wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmienionego rozporządzenia będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy. 

PAP - Olga Zakolska

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum