MZ/Rynek Zdrowia | 21-11-2011 12:39

MZ: o kosztach zgłoszeń niepożądanego odczynu poszczepiennego

Resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów zgłoszeń niepożądanego odczynu poszczepiennego.

Zwrot kosztów zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego następuje na wniosek lekarza lub felczera, w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Do wniosku lekarz lub felczer dołącza dowód księgowy potwierdzający wysokość poniesionych kosztów zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego.

Termin zgłaszania uwag upływa 2 grudnia 2011 r.

Więcej: www.mz.gov.pl