PAP/Rynek Zdrowia | 26-05-2015 15:06

MZ: mamy 343 lekarzy geriatrów, kolejnych 169 się szkoli

W Polsce jest mniej niż 332 lekarzy geriatrów wykonujących zawód, kolejnych 169 się szkoli; pielęgniarek geriatrycznych mamy mniej niż 500, a kolejne ok. 500 jest w trakcie szkolenia - wynika z danych resortu zdrowia przekazanych we wtorek (26 maja) posłom.

Informację na temat stanu opieki nad pacjentami z wielkimi zespołami geriatrycznymi przedstawił posłom sejmowej komisji polityki senioralnej wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki.

Wielkie zespoły geriatryczne (WZG) to typowe dla wieku podeszłego przewlekłe, wieloprzyczynowe zaburzenia, które znaczenie zwiększają ryzyko niesprawności i negatywnie wpływają na jakość życia osób starszych. Ryzyko ich wystąpienia narasta z wiekiem. Należą do nich: upadki, nietrzymanie moczu lub kału, depresja, otępienie, zaburzenia wzroku i słuchu, a także np. odleżyny czy niedożywienie.

Z informacji przekazanych posłom wynika, że obowiązujący system organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nie uwzględnia jeszcze ani też nie definiuje WZG, co - jak podkreślono - nie ogranicza możliwości wypracowania i stworzenia w przyszłości regulacji wychodzących naprzeciw zmniejszaniu ryzyka występowania WZG.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dostrzega problemy polskiej geriatrii oraz występujące trendy demograficzne i podejmuje działania w zakresie edukacji geriatrycznej oraz zapewnienia seniorom dostępności do świadczeń.

W informacji przygotowanej dla posłów wskazano, że specjalizacja w dziedzinie geriatrii znalazła się na liście priorytetowych, co ma zwiększyć zainteresowanie nią. Umieszczenie na liście specjalizacji priorytetowych daje możliwość ustalenia wyższego zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia lekarza rezydenta.

Do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie geriatrii, według MZ, uprawnione są obecnie 34 jednostki, dysponujące łącznie 226 miejscami w tej dziedzinie.

Z informacji MZ wynika, że liczba lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie geriatrii w Polsce wynosi 343, w tym 332 wykonujących zawód (według danych Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP, prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską, stan na koniec kwietnia br.) W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie geriatrii jest 169 lekarzy (wg danych Medycznego Kształcenia Podyplomowego, stan na koniec marca br.).

Jak przekazano posłom, w postępowaniu kwalifikacyjnym w marcu 2015 r. minister zdrowia przyznał 22 rezydentury w dziedzinie geriatrii, na łączną liczbę 1612 rezydentur przyznanych we wszystkich dziedzinach, co według MZ pokryło w 100 proc. zapotrzebowania na rezydentury w tej dziedzinie zgłoszone przez wojewodów.

Resort planuje w postępowaniu kwalifikacyjnym w październiku przyznanie 4915 rezydentur; w dziedzinie geriatrii - zgodnie z zapotrzebowaniem sygnalizowanym przez wojewodów.

Z danych przekazanych we wtorek posłom wynika, że w Polsce liczba pielęgniarek z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego wynosi 465 (stan z końca 2014 r.) W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie jest 538 pielęgniarek (stan z kwietnia br.) .

Ministerstwo podało także m.in., że od 2012 r. prowadzony jest projekt "wsparcia systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej". Jego celem jest poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym poprzez podniesienie kompetencji kadr medycznych. Szkolenie jest skierowane dla lekarzy POZ (w wymiarze 21 godzin) oraz dla pielęgniarek POZ, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i terapeutów środowiskowych (40 godzin).