MZ kolejny raz wzywa do przekazania rejestrów dawców szpiku

Autor: MZ, RZ/Rynek Zdrowia • • 15 lutego 2011 15:29

Resort zdrowia podaje, że finalizowane są postępowania o udzielenie pozwolenia ministra zdrowia na pozyskiwanie potencjalnych dawców szpiku i komórek. Jak dotąd żadna z fundacji prowadzących taką działalność lub NZOZ nie wystąpiły o takie pozwolenie.

MZ kolejny raz wzywa do przekazania rejestrów dawców szpiku

Przypomina przy tym, że jednym z warunków udzielenia pozwolenia zakładom opieki zdrowotnej i fundacjom, które wykonywały tę działalność na dotychczasowych zasadach jest realizacja obowiązku określonego w art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r., tj. przekazanie przez te podmioty danych o pozyskanych potencjalnych dawcach szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Opierając się na informacjach Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” – Andrzej Włodarczyk, wiceminister zdrowia podkreśla, że na dzień 14 lutego 2011 r. żadne z zakładów opieki zdrowotnej i fundacji prowadzących rejestry potencjalnych dawców szpiku a zarazem ubiegających się o pozwolenie nie przekazały powyższych danych.

Informuje, że dopiero przekazanie danych o pozyskanych potencjalnych dawcach szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, potwierdzone przez dyrektora Poltransplantu, będzie uprawniało do uzyskania pozwolenia ministra zdrowia przez podmioty, które wykonywały działalność o charakterze ośrodka dawców szpiku na dotychczasowych zasadach.

Jak informował portal rynekzdrowia.pl, w opinii fundacji zajmujących się pozyskiwaniem potencjalnych dawców szpiku kostnego, które mają w swoich rejestrach dane ponad 130 tys. dawców, żądania takie są niezgodne z prawem.

Urszula Jaworska, której fundacja w rejestrze zgromadziła dane kilkunastu tysięcy dawców, podkreślała, że ustawa nakazuje fundacjom przekazywanie do centralnego rejestru dawców, danych osobowych dawców wraz danymi medycznymi, czyli tych najbardziej wrażliwych danych, których dotyczy ustawa o ochronie danych osobowych.

Zaznaczała też, że żądanie wysuwane jest w momencie, kiedy prowadzona przez nią fundacja, podobnie jak inne fundacje, nie otrzymały jeszcze statusu ośrodka dawców.

Powołała się przy tym na art. 16a ust. 1. ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 1 lipca 2005 r. : „Czynności polegające na pozyskiwaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej mogą wykonywać zakłady opieki zdrowotnej albo fundacje, zwane dalej „ośrodkami dawców szpiku”, po uzyskaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw zdrowia.”

Art. 16 ust. 5 mówi zaś, że zakłady opieki zdrowotnej i fundacje, o których mowa w art. 16a ust. 1, lub banki tkanek i komórek przekazują niezwłocznie dane do rejestru szpiku i krwi pępowinowej. Więc, w opinii prawników fundacji, zgodnie z prawem przekazanie rejestrów powinno nastąpić po uzyskaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw zdrowia.

Piotr Olechno, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, wyjaśniał wtedy, że wezwania do przekazania rejestrów nie są związane z przyznaniem fundacjom statusu ośrodków dawców szpiku.

– Obowiązek przekazywania przez jednostki prowadzące rejestry dawców szpiku, danych dawców szpiku do centralnego rejestru nakładała już ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. Terminy 31 grudnia 2010 r. oraz 31 stycznia  2011 r., w których wezwano fundacje do przekazania rejestrów są tylko działaniem mającym wyegzekwować przepisy obowiązujące od 2005 r. – powiedział rzecznik.

Więcej: www.mz.gov.pl 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum