MZ: będą aneksy do umów na rehabilitację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

Autor: PW/Rynek Zdrowia • • 26 czerwca 2018 05:23

Od 1 lipca br. zaczną obowiązywać przepisy ustawy wprowadzającej szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń rehabilitacyjnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. - Kwoty płacone przez NFZ za usługi rehabilitacyjne dla tych pacjentów ulegną zwiększeniu do rzeczywistego wykonania - zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

Kwoty płacone przez NFZ za usługi rehabilitacyjne dla tych pacjentów ulegną zwiększeniu do rzeczywistego wykonania Fot. Archiwum

Jak potwierdza Krzysztof Jakubiak, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z art. 136 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), wprowadzonym ustawą z dnia 9 maja br., od 1 lipca 2018 r. finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie będzie limitowane.

- Wprowadzany przepis spowoduje, że kwoty płacone przez NFZ świadczeniodawcom z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, w części dotyczącej świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, będą ulegały zwiększeniu do rzeczywistego wykonania - informuje rzecznik.

Liczba świadczeń ma wyraźnie wzrosnąć
Brak limitów na świadczenia rehabilitacyjne dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności jest realizacją obietnicy rządu przedstawionej podczas protestu opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych, który trwał w Sejmie od 18 kwietnia do 27 maja br. Protestujący zgłaszali wówczas m.in. postulat wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" w kwocie 500 złotych miesięcznie dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia.

Ostatecznie Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zdaniem jej autorów spełnia ona postulat protestujących i przyniesie gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności.

- Przeznaczamy dosyć duże środki na dodatkowe kontraktowania, na podwyższenie obecnie istniejących ryczałtów i warunków finansowych dla jednostek, które mają już kontrakty na rehabilitację. Akurat w tej dziedzinie zawsze chętnych było więcej niż środków. W związku z tym, jeżeli środków będzie więcej, to liczba świadczeń skoczy gwałtownie - zapewniał minister zdrowia Łukasz Szumowski, pytany 13 czerwca w radiowej Jedynce o rzeczywiste możliwości zapewnienia grupie osób ze znaczną niepełnosprawnością korzystania za świadczeń rehabilitacyjnych poza limitami i kolejkami od 1 lipca br.

Nie później niż do 7 dni roboczych
- Oznacza to uzyskanie terminu udzielenia świadczenia specjalistycznego w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej albo świadczenia szpitalnego w dniu zgłoszenia, a jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez świadczeniodawcy listy oczekujących. W przypadku świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia - precyzuje Krzysztof Jakubiak, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Dodaje: - Limity finansowania w umowach zawieranych z NFZ na świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą zniesione w wyniku uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 225 mln zł. Te środki zostaną rozdzielone na poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ.

Co w praktyce zmienią nowe przepisy dla niepełnosprawnych i dla świadczeniodawców?

Jak mówi nam Krystyna Walendowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. Stefana Jasińskiego w Zakopanem już dotąd w tym ośrodku leczone stacjonarnie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności były przyjmowane poza kolejnością, jeśli posiadały skierowanie w trybie pilnym. - Taki pacjent nie czekał w kolejce skoro wymagał rehabilitacji w trybie pilnym - wyjaśnia dyrektor.

A może podstawowa opieka fizjoterapeutyczna?
Zauważa jednak, że o ile pacjent jest niepełnosprawny od dzieciństwa (a głównie o takie przypadki chodziło ustawodawcy), to rzadko potrzebuje leczenia w trybie pilnym, raczej potrzebuje leczenia systematycznego, prowadzonego ambulatoryjnie. Zatem warto rozważyć poprawę dostępności do rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w powiązaniu z szerszymi, systemowymi zmianami.

Dyr. Walendowicz wskazuje na prace jakie prowadzi Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która na zlecenie Ministerstwa Zdrowia ma wypracować rozwiązania zwiększające dostępność i jakość świadczeń rehabilitacyjnych.
 
- Rozważanym kierunkiem jest oparcie rehabilitacji leczniczej o system podstawowej opieki fizjoterapeutycznej współpracujący z lekarzem POZ. Opiekę lekarską w przypadku pacjentów o złożonych potrzebach rehabilitacyjnych zapewniać miałby zmodyfikowany poziom poradni rehabilitacji leczniczej - mówi nam Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska, rzecznik AOTMiT, zaznaczając jednak wyraźnie, że prowadzone prace nie mają bezpośredniego związku z ustawą dotyczącą ułatwień w dostępie do rehabilitacji dla niepełnosprawnych.

- Ten kierunek myślenia warto mieć na uwadze, bo obecność w każdej gminie gabinetu fizjoterapeutycznego działającego przy lekarzu POZ poprawiłby dostępność do świadczeń dla niepełnosprawnych na miejscu - uważa dyr. Walendowicz.

Potrzebne nowe, systemowe spojrzenie 
Specjaliści i dyrektorzy szpitali zwracają też uwagę na problemy jakie pojawiają się w rehabilitacyjnych szpitalach dziecięcych, gdy dziecko z niepełnosprawnością kończy 18 rok życia.

- Teoretycznie moglibyśmy przyjmować te osoby nawet do 26 roku życia, gdy jeszcze dotyczy ich obowiązek szkolny. Do 18 roku życia wykonywane u nich świadczenia rehabilitacji neurologicznej są opłacane przez NFZ około 3 razy wyżej niż rehabilitacja ogólnoustrojowa. Ponieważ nie mamy rehabilitacji zarejestrowanej dla dorosłych, zakontraktowanej w NFZ, to NFZ za zgodą umożliwia dalszą rehabilitację, ale płaci najniższą stawkę, co jest dla nas nie do przyjęcia - mówi nam Roman Lewandowski, dyrektor największego w kraju Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce k. Olsztynka.

- W szpitalach dla dorosłych nie ma zajęć dodatkowych. U nas opiekunowie, terapeuci organizują zajęcia dodatkowe, by po rehabilitacji pozostałą część dnia twórczo zająć - wyjaśnia powód, dla którego rodzice wolą rehabilitować dorosłe już dzieci nadal w tym samym szpitalu.

Prof. Marek Jóźwiak, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, konsultant krajowy w dz. rehabilitacji medycznej zauważa, że problemem do rozwiązania, który może się pojawić po 1 lipca jest takie zorganizowanie świadczeń i ich finansowanie, by ułatwienie dostępu do rehabilitacji chorych niepełnosprawnych w stopniu znacznym nie odbyło się kosztem innych oczekujących na leczenie pacjentów.

- Mówię to w oparciu o doświadczenia płynące z realizacji przez ośrodki rehabilitacyjne oraz ortopedyczne dziecięce założeń ustawy "Za Życiem" - stwierdza konsultant krajowy.

Zdaniem prof. Marka Jóźwiaka konieczne jest równoczesne zwiększenie limitów kontraktowych na rehabilitację medyczną. - Generalne nie ma problemu liczby łóżek rehabilitacyjnych, czy zasobów kadrowych w zakresie lekarzy rehabilitacji i fizjoterapeutów. Problemem jest niewłaściwe oszacowanie potrzeb rehabilitacyjnych - zaznacza.

Podkreśla, że ważne jest, by wprowadzaniu ustawy towarzyszyło nowe, systemowe podejście pozwalające na wyselekcjonowanie grupy osób ze znaczną niepełnosprawnością i takie prowadzenie ich rehabilitacji, by możliwe było śledzenie ich losów w systemie ochrony zdrowia.

NFZ będzie zobowiązany wypłacić
NFZ planuje podpisywanie aneksów przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ ze świadczeniodawcami posiadającymi umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

- W aneksach zostanie określona odrębna kwota zobowiązania na świadczenia udzielone osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeżeli świadczeniodawca udzieli świadczeń na wyższą kwotę wówczas po upływie kwartału występuje do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ o wypłatę tych środków, a oddział wojewódzki NFZ jest zobowiązany ją wypłacić - podaje rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Dodaje: - Jednak jeżeli świadczeniodawcy pozostaną niewykorzystane środki finansowe z kwoty zobowiązania przeznaczonej na świadczenia pozostałych pacjentów (nieposiadających orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności), wówczas to z tych środków będą zapłacone świadczeniodawcy "nadwykonania" dla osób niepełnosprawnych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum