MZ: Jest projekt nowelizacji rozporządzenia o świadczeniach opieki zdrowotnej

Autor: oprac. KK • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji/Rynek Zdrowia01 czerwca 2022 17:30

1 czerwca opublikowany został projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

MZ: Jest projekt nowelizacji rozporządzenia o świadczeniach opieki zdrowotnej
Ministerstwo Zdrowia, fot. PTWP
  • Na łamach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  • Nowelizacja stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Nowy projekt Ministra Zdrowia

Jak pisze projektodawca, projektowane zmiany są konsekwencją zmian
wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz nowelizacją rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Pierwszy z dokumentów wprowadził do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nowe świadczenie opieki zdrowotnej: rezonans magnetyczny piersi. W związku z tym powstała konieczność dostosowania rozporządzenia do zmienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez zmianę części dotyczącej świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu badań rezonansu magnetycznego.

W uzasadnieniu do projektu czytamy zatem, że badania rezonansu magnetycznego piersi będą wykonywały pracownie rezonansu magnetycznego, które już mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pracowniom wykonującym rezonans magnetyczny piersi proponowane jest przyznanie dodatkowych punktów w postępowaniu konkursowym. To przekłada się na wyższą pozycję w końcowym rankingu. Punkty mają zwiększyć kompleksowość udzielania świadczeń przez pracownie rezonansu magnetycznego.

Druga z wymienionych nowelizacji wprowadzi do wykazu świadczeń
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych nowe świadczenie opieki zdrowotnej: Program badań przesiewowych raka jelita grubego. W związku z tym dostosowanie rozporządzenia do zmienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych poprzez dodanie nowego przedmiotu
postępowania o ww. nazwie jest konieczne, jak przyznaje autor dokumentu.

Warunki kryterialne odnoszące się do personelu są wzorowane na warunkach dotyczących przedmiotu postępowania: badania przewodu pokarmowego - kolonoskopia. Program ten realizowany jest w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jednocześnie oferent ubiegający się o realizację programu badań przesiewowych raka jelita grubego będzie mógł uzyskać dodatkowe punkty za zatrudnienie pielęgniarki z ukończonym kursem w dziedzinie endoskopii lub pielęgniarki posiadającej tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Odpowiednia jakość badań

Wykonywane badania przesiewowe będzie musiała charakteryzować odpowiednia jakość, w związku z czym odbędą się postępowania konkursowe przeprowadzane przez NFZ. Dzięki temu dodatkowe punkty będą mogli uzyskać świadczeniodawcy, którzy wykonywali badania przesiewowe w kierunku wykrycia raka jelita grubego:

  • nieprzerwanie w okresie od 2019 r. do 2021 r. w ramach umowy dotyczącej Programu badań przesiewowych raka jelita grubego, finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
  • w latach 2017-2021 w ramach umowy dotyczącej Programu badań przesiewowych raka jelita grubego, finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

- na podstawie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (NSO).

Dzięki temu będzie istniała pewność, że oferenci mają doświadczenie organizacyjne w realizacji tych świadczeń oraz zapewniają doświadczoną kadrę, gwarantującą wysoką jakość udzielanych świadczeń.

Ministerstwo Zdrowia podsumowuje, że "nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu".

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum