MRPiPS: osiem nowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 18 lutego 2020 16:41

Wśród 30 nowych ŚDS-ów zaplanowanych do uruchomienia z pieniędzy rezerwy celowej na rozwój sieci ośrodków wsparcia w 2019 r. 8 znajdowało się w powiatach stanowiących białe plamy na mapie Polski - napisała wiceminister resortu rodziny Iwona Michałek w liście do RPO.

FOT. Shutterstock

W styczniu rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar skierował do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo, w którym zwrócił uwagę, że nie wszystkie osoby w kryzysie zdrowia psychicznego mogą otrzymać wsparcie w środowiskowych domach samopomocy (ŚDS). Wskazywał wtedy m.in., że w 8,5 proc. powiatów w Polsce na koniec 2018 r. nie było ani jednego domu samopomocy.

Zaapelował także o ujednolicenie modelu szacowania skali potrzeb środowiskowych domów samopomocy.

W odpowiedzi na pismo wiceminister resortu zauważyła, że dla MRPiPS jednym z priorytetów związanych z rozwojem sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest likwidacja tzw. białych plam czyli powiatów, na których terenie nie działają te jednostki. Tym priorytetem - dodała - mają kierować się wojewodowie przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jak jednak zauważyła, "nie jest to cel możliwy do osiągnięcia w perspektywie roku". Zdaniem Iwony Michałek liczba powiatów bez takich domów systematycznie spada. "Wśród 30 nowych ośrodków wparcia zaplanowanych do uruchomienia ze środków rezerwy celowej na rozwój sieci ośrodków wsparcia w 2019 r. 8 znajdowało się w powiatach stanowiących +białe plamy+. Jeżeli zatem wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zrealizują planowane zadanie, pozostaną 24 powiaty bez infrastruktury tego typu" - napisała w piśmie do RPO.

Michałek wskazała również, że "zadanie prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i ma charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny". Dlatego - podkreśliła - samorząd terytorialny może w uzgodnieniu z wojewodą utworzyć ośrodek wsparcia lub uruchomić nowe miejsca z uwzględnieniem możliwości ich finansowania z budżetu państwa.

"Środki rezerwy celowej w dyspozycji ministra są ograniczone. Corocznie na ten cel przeznaczane jest ok. 30 mln zł. Dodatkowo od 2017 r. w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" planowane są także środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na rozwój sieci ŚDS dla osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi" - przypomniała wiceminister Michałek.

Wskazała również, że w podziale rezerwy zaplanowano utworzenie 1135 miejsc, w tym 450 miejsc kwalifikujących się do podwyższonej dotacji w ramach działania 3.2 programu "Za życiem" oraz wśród 1135 nowych miejsc utworzenie 777 miejsc zaplanowano w 30 nowych ośrodkach wsparcia (w tej liczbie jest 5 miejsc w jednym klubie samopomocy), wśród nich jest 251 miejsc kwalifikujących się do podwyższonej dotacji w ramach działania 3.2 programu +Za życiem+. Pozostałe 358 miejsc powinno powstać w ramach rozszerzania oferty istniejących ŚDS.

Dorota Stelmaszczyk (PAP)

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum