MEN: szkoła odgrywa istotną rolę w walce z depresją u młodych ludzi

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 23 lutego 2018 16:39

Obchodzony każdego roku Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją (23 lutego) ma uwrażliwić społeczeństwo na problemy związane z tą chorobą, przybliżyć wiedzę o jej rozpoznawaniu i leczeniu - informuje MEN.

Fot. Shutterstock

Depresja coraz częściej dotyka także dzieci i młodzież. Szkoła odgrywa istotną rolę w walce z zaburzeniami depresyjnymi młodych ludzi. Nauczyciel podczas bieżącej pracy z uczniem może zaobserwować pierwsze objawy jego problemów i odpowiednio wcześnie zareagować.

Jak pokazują dane WHO depresja jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń w Europie. Według szacunków organizacji do roku 2020 choroba ta stanie się drugim, najczęstszym po chorobach sercowych, problemem zdrowotnym.

W odniesieniu do statystyk dotyczących młodzieży szacuje się, że nawet u 20 proc. młodych ludzi przed ukończeniem 18. roku występują zaburzenia depresyjne, a co trzeci nastolatek może mieć objawy tej choroby. Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży wynikają m.in. z trudności w nauce, są związane z brakiem akceptacji przez grupę rówieśniczą czy agresją w internecie.

Pierwsze symptomy depresji mogą być mylone z młodzieńczym buntem, a przez to są często bagatelizowane przez nastolatków, jak również ich otoczenie. Dlatego zarówno rodzicie, jak i nauczyciele, będący najbliżej młodych, powinni być szczególnie wrażliwi na zmiany w zachowaniu młodych ludzi. Ważne jest to, aby w sytuacjach kryzysowych zarówno młodzi ludzi, jak i ich rodzice mogą liczyć na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne szkolnych specjalistów.

Warto podkreślić, że od roku szkolnego 2017/2018 nastąpiło połączenie programu wychowawczego i programu profilaktycznego w jeden dokument - program wychowawczo-profilaktyczny. Musi on uwzględniać wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych, profilaktycznych i środowiskowych danej społeczności szkolnej. To połączenie umożliwia całościowe oddziaływanie - zarówno wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i przeciwdziałanie zachowaniom problemowym.

Odpowiedzią na wzrastający problem depresji wśród młodych ludzi są także zmiany w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, która została poszerzona m.in. o treści z zakresu zdrowia psychicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 zadania mające na celu ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Ponadto Ośrodek Rozwoju Edukacji upowszechnia materiały dla nauczycieli i rodziców dotyczące zdrowia psychicznego, organizuje liczne szkolenia dla nauczycieli z zakresu doskonalenia kompetencji wychowawczych i profilaktycznych.

W Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją warto przypomnieć, że według WHO profilaktyka samobójstw w szkołach to przede wszystkim:

- wzmacnianie zdrowia psychicznego nauczycieli,
- wzmacnianie poczucia wartości uczniów,
- trenowanie u uczniów wyrażania własnych emocji,
- zapobieganie przemocy w szkole,
- udostępnianie informacji o placówkach interwencji kryzysowych i psychiatrycznych,
- wczesne rozpoznawanie dzieci i młodzieży w złym stanie emocjonalnym i ze zwiększonym ryzykiem samobójstw.

Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje do dyrektorów, nauczycieli, a także rodziców o reagowanie na wszystkie niepokojące sygnały w zachowaniu dzieci i młodzieży.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum