KR/Rynek Zdrowia | 29-07-2011 15:34

Lubuskie: trwa serial skarg na konkursy o ratownictwo medyczne

NZOZ Szpital im. dr. R. Śmigielskiego "Nowy Szpital" w Skwierzynie oraz Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim wystosowały do Ministerstwa Zdrowia skargę na działanie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Skarga dotyczy przeprowadzania postępowań w celu wyłonienia świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie żagańskim i rejonie krośnieńskim.

Szpitale podnoszą zarzut "nadużycia przez dyrektora oddziału lub osoby mu podległe udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na ww. osobach obowiązku prawidłowego przeprowadzenia postępowań konkursowych".

- Gdybyśmy przegrali konkurs w uczciwy sposób, gdyby oferta konkurencji była rzeczywiście lepsza, pogodzilibyśmy się z porażką. Ale takiej sytuacji nie było! Trudno oprzeć się wrażeniu, że Lubuski Oddział NFZ przeprowadził konkurs w sposób preferujący konkretny podmiot - wyjaśnia Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital.

Jolanta Krug, zastępca dyrektora ds. służb mundurowych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze informuje z kolei nas, że "ww. świadczeniodawcy skorzystali z przysługującego im uprawnienia wynikającego z zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i złożyli odwołania dotyczące rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na rejon żagański i krośnieński".

- W obu przypadkach dyrektor LOW NFZ wydał decyzję administracyjną oddalającą odwołanie. W przypadku rejonu żagańskiego zostało wniesione odwołanie od decyzji dyrektora lubuskiego oddziału Funduszu do Prezesa NFZ. Zatem postępowanie odwoławcze jest w toku. W przypadku rejonu krośnieńskiego decyzja dyrektora LOW NFZ oddalająca odwołanie została wydana w dniu dzisiejszym (29 lipca) - mówi portalowi rynekzdrowia.pl Jolanta Krug.

Jak zaznacza, świadczeniodawcom przysługuje również prawo do złożenia skargi do Sądu Administracyjnego od decyzji Prezesa NFZ.