PAP/Rynek Zdrowia | 03-09-2019 16:15

Lubelskie: kilkanaście nowych karetek dla pogotowia ratunkowego

13 nowych karetek trafi do stacji pogotowia ratunkowego w woj. lubelskim w ramach programu wymiany ambulansów - zapowiedział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Zakup kolejnych trzech ambulansów zapowiedział też wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Na program wymiany ambulansów w Polsce przeznaczono 80 mln zł. Fot. Archiwum

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podpisał we wtorek (3 września) umowy o dofinansowanie zakupu dwóch nowych karetek dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie oraz dla SP ZOZ w Bychawie. Każda z jednostek otrzyma 400 tys. zł na w ramach Programu wymiany ambulansów, a nowe karetki mają stacjonować w Kraśniku i Wysokiem.

Gadomski powiedział, że ogólnopolski program wymiany ambulansów przewiduje zakup około 200 karetek w całym kraju.

- W przypadku woj. lubelskiego mówimy o 13 nowych karetkach - powiedział wiceminister.

Zakup kolejnych ambulansów zapowiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

- Dzisiaj otrzymałem zgodę na to, żeby dokupić do tych 13 karetek jeszcze trzy karetki ze środków które zostały zaoszczędzone w budżecie wojewody lubelskiego. Dwie z tych karetek pójdą do Bełżyc, a jedna do Bychawy - powiedział wojewoda.

Koszt ich zakupu to 1,2 mln zł.

Gadomski podkreślił, że 16 nowych karetek w woj. lubelskim to nie tylko "załatanie takich ekstremalnie pilnych potrzeb, ale faktycznie doprowadzenie już do wysokiego standardu jakościowego".

Jak dodał, jedna trzecia ambulansów w Polsce ma powyżej sześciu lat.

- To są wyeksploatowane jednostki. Te ambulanse często pracują w ekstremalnych warunkach, w trudno dostępnym terenie - zaznaczył wiceminister.

Według szacunków ministerstwa po zrealizowaniu programu wymiany ambulansów średni wiek karetek zmaleje o 2,5 roku.

- To naprawdę dużo i będzie to odczuwalne, także dla zespołów ratownictwa medycznego, dla których komfort pracy się zwiększy - powiedział Gadomski.

Na program wymiany ambulansów w Polsce przeznaczono 80 mln zł.

- Teraz podpisujemy umowy, postępowania przetargowe zaraz się rozpoczną i z początkiem 2020 r. już te 200 ambulansów będzie jeździło po polskich drogach - zaznaczył Gadomski.

Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie Zdzisław Kulesza powiedział dziennikarzom, że dotacja jest "potężnym wsparciem finansowym". Na co dzień w tej jednostce używanych jest ok. 26 karetek (21 systemowych i pięć zapasowych), średnia wieku pojazdów to ok. 5 lat.

- Sugerujemy się dwiema przesłankami: nie powinno być więcej niż 300 tys. km przebiegu i pięć lat (wieku). Potem w zależności od kondycji technicznej, karetki te są przeznaczane na karetki zapasowe lub transportowe - powiedział Kulesza.

- Warunki eksploatacji są różne. Szczególnie w miastach, gdzie jeździmy po zatłoczonych drogach, gdzie jest więcej hamowania niż jazdy i ta żywotność ambulansów się skraca - dodał.

Wiceminister Gadomski podpisał też umowę z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej na dofinasowanie zakupu nowego akceleratora do radioterapii, w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Ministerstwo zdrowia na ten cel przeznaczyło 7 mln zł.

- To umożliwi napromienianie większej ilości pacjentów z zastosowaniem nowoczesnych technik, które poprawi bezpieczeństwo leczenia pacjentów, pozwali uzyskać lepsze wyniki leczenia, z większym oszczędzaniem tkanek zdrowych - powiedział kierownik zakładu radioterapii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Krzysztof Paprota.

Według umowy z ministerstwem nowy akcelerator ma być uruchomiony Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w pierwszej połowie przyszłego roku.