PWX/Rynek Zdrowia | 09-01-2019 17:33

Lekarze rodzinni konsultują zmiany w rozporządzeniu dotyczące m.in. zakresu diagnostyki w POZ

Projekt zmian rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej był tematem pierwszego w roku 2019 spotkania w Ministerstwie Zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego i Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Fot. archiwum (zdj. ilustracyjne)

Jak podajw PPOZ w komunikacie dla mediów przekazanym w środę (9 stycznia), rozmowach w Warszawie uczestniczyli: wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, przedstawiciele Departamentu Analiz i Strategii oraz przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia reprezentowali: Bożena Janicka - prezes PPOZ oraz Jarosław Król - członek zarządu PPOZ.

Podczas spotkania PPOZ zgłosiło uwagi dotyczące projektu, podkreśliło przede wszystkim konieczność doprecyzowania konkretnego wieku na wykonanie bilansu (a nie przedziału wiekowego np. 9-11 lat) oraz doprecyzowanie w zakresie pacjentów z chorobami rzadkimi, którzy są odpowiednio kodowani przez placówki stawiające rozpoznanie (udostępnianie rejestru placówkom opieki zdrowotnej – Orpha).

Ważne miejsce w dyskusji zajęło proponowane przez resort rozszerzenie katalogu badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.

- Pozytywnie zaopiniowaliśmy planowane rozszerzenia diagnostyczne, podkreślając konieczność wskazania i dookreślenia grup docelowych oraz dokonania poprawek w zakresie cen wykonywanych badań i ich urealnienie zgodnie z cenami obowiązującymi w laboratoriach - mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Dodaje: - Uważamy, że konieczne jest także opracowanie rozliczania tych świadczeń – badań diagnostycznych jednostkowo w podstawowej opiece zdrowotnej ( nowe zadanie finansowane przez NFZ) oraz ponowne oszacowanie tego przedsięwzięcia i analiza możliwych finansowo rozwiązań w tym zakresie.

W związku z diagnostyką boreliozy i proponowanymi badaniami PPOZ zgłosiło konieczność rozważenia wprowadzenia profilaktyki, czyli szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
Minister zdrowia po wysłuchaniu uwag, jak również uzasadnień przedstawionych przez Departament Analiz i Strategii, uznał za zasadne ponowne przeanalizowanie omawianego projektu - czytamy w komunikacie ze spotkania.

- Strony ustaliły konieczność dalszych prac nad powyższym zakresem tematycznym, po dokonaniu ponownej analizy przez resort zdrowia na podstawie zgłoszonych uwag i opinii - poinformowała po spotkaniu prezes PPOZ.