Lekarze POZ do rodziców i żłobków: nie wystawiamy zaświadczeń o braku przeciwskazań do przyjęcia

Autor: KG • Źródło: PPOZ, Rynek Zdrowia07 września 2021 17:10

Przychodnie POZ nie mają obowiązku wystawiania zaświadczeń o braku przeciwskazań do przyjęcia dzieci do żłobków - informuje Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Prezes PPOZ wskazuje na jeden wyjątek.

Lekarze POZ do rodziców i żłobków: nie wystawiamy zaświadczeń o braku przeciwskazań do przyjęcia
Rodzice zwracają się do lekarzy POZ o zaświadczenie o braku przeciwskazań do przyjęcia ich dzieci do żłobków. Fot. Shutterstock
  • W tej chwili do wielu przychodni POZ zgłaszają się rodzice prosząc o zaświadczenie o braku przeciwskazań do przyjęcia ich dzieci do żłobków - informuje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia
  • Prezes PPOZ podkreśla, że takie zaświadczenia nie obowiązują, jeżeli nie są związane m.in. z dalszym leczeniem, niezdolnością do pracy, uczestnictwie w zajęciach sportowych czy zorganizowanym wypoczynku
  • Wśród powyższych zaświadczeń nie wymienia się zaświadczeń do żłobka
  • Nie sposób też uznać, by zaświadczenie takie było związane z kontynuowaniem nauki, gdyż żłobek nie jest elementem systemu oświaty
  • PPOZ zwróciło się do resortu rodziny z prośbą o poinformowanie dyrektorów żłobków, przedszkoli, iż lekarze POZ nie mają obowiązku wystawiana zaświadczeń o braku przeciwskazań do przyjęcia dzieci do żłobków i przedszkoli

Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia w komunikacie podaje, że do wielu przychodni lekarzy rodzinnych zgłaszają się rodzice prosząc o zaświadczenie o braku przeciwskazań do przyjęcia ich dzieci do żłobków. 

Kiedy po zaświadczenie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej?

Tymczasem - jak podnosi szefowa PPOZ - zgodnie z  art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

''świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, uzyskania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie''. 

Żłobek nie jest placówką oświatową

- Wśród powyższych zaświadczeń nie wymienia się póki co zaświadczeń do żłobka. Nie sposób też uznać, by zaświadczenie takie było związane z kontynuowaniem nauki, gdyż żłobek nie jest elementem systemu oświaty (art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe) - informują lekarze PPOZ.

Jak zaznaczają lekarze rodzinni, żłobek jest też elementem systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym lekarz POZ nie ma obowiązku wystawiania takich zaświadczeń. Może też pobrać opłatę za jego wystawienie - uważają lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Zgodnie z projektem zmian w ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - statuty publicznych żłobków i przedszkoli oraz żłobków i klubów dziecięcych mają zostać dostosowane do przepisów ustawy w ciągu roku od dnia jej wejścia w życie.

Lekarze rodzinni piszą do resortu rodziny w sprawie zaświadczeń dla żłobków

 PPOZ wystąpiło pismem do Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej z prośbą o poinformowanie dyrektorów żłobków, przedszkoli, iż lekarze poz nie mają obowiązku wystawiana zaświadczeń o braku przeciwskazań do przyjęcia dzieci do żłobków i przedszkoli.

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum