Kto może korzystać z opieki medycznej w domu?

Autor: Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia • • 01 lutego 2010 12:17

Pacjenci, którzy nie poruszają się samodzielnie, mogą liczyć na opiekę lekarską i pielęgniarską we własnym domu.

Pielęgniarską opieką domową objęci są pacjenci, którzy wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich, nie są objęci świadczeniami opieki długoterminowej realizowanej stacjonarnie oraz nie kwalifikują się do świadczeń hospicjum domowego i świadczeń długoterminowej opieki domowej nad pacjentem wentylowanym mechanicznie, czyli nie są podłączeni do respiratora. Poza tym, ich stan niesamodzielności oceniany w skali Bartel, nie może przekroczyć 60 pkt.

Do objęcia pacjenta opieką pielęgniarską w jego domu można zgłosić się osobiście (jeżeli pozwala na to stan zdrowia). Może to również zrobić lekarz rodzinny, a także rodzina lub opiekunowie. Takiego zgłoszenia może dokonać również opiekun społeczny (pracownik ośrodka pomocy społecznej), który zna sytuację chorego.

Zakres świadczeń, jakich pielęgniarka może udzielać w domu pacjenta, jest bardzo szeroki. Zalicza się do nich m.in.: zabiegi higieniczne, świadczenia higieniczno-pielęgnacyjne, podawanie leków w zależności od zaleceń lekarskich (także podawanie kroplówek), świadczenia diagnostyczne, czyli np. pomiar ciśnienia, pobieranie krwi i wymazów do badań laboratoryjnych, świadczenia usprawniające pacjenta.

Do zadań pielęgniarki należy również edukacja chorego oraz członków jego rodziny w zakresie niezbędnej opieki, a także zapewnienie pomocy w uzyskiwaniu świadczeń opieki socjalnej, środków leczniczych i potrzebnego sprzętu.

Jeżeli lekarz uzna, że pacjent wymaga ćwiczeń rehabilitacyjnych, może wystawić skierowanie na rehabilitację, która odbywa się w domu chorego. Rehabilitacja domowa realizowana jest jednak tylko u chorych, którzy nie mogą samodzielnie się poruszać z powodu m.in. ogniskowego uszkodzenia mózgu (do 12 miesięcy od ostrego zachorowania), ciężkiego uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego, uszkodzenia rdzenia kręgowego (do roku od powstania uszkodzenia).

Ćwiczenia rehabilitacyjne w domu są udzielane również osobom z chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni czy guzami mózgu.

Więcej na: www.praca.gazetaprawna.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum