Kto może korzystać z opieki medycznej w domu?

Autor: Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia • • 01 lutego 2010 12:17

Pacjenci, którzy nie poruszają się samodzielnie, mogą liczyć na opiekę lekarską i pielęgniarską we własnym domu.

Kto może korzystać z opieki medycznej w domu?
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Pielęgniarską opieką domową objęci są pacjenci, którzy wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich, nie są objęci świadczeniami opieki długoterminowej realizowanej stacjonarnie oraz nie kwalifikują się do świadczeń hospicjum domowego i świadczeń długoterminowej opieki domowej nad pacjentem wentylowanym mechanicznie, czyli nie są podłączeni do respiratora. Poza tym, ich stan niesamodzielności oceniany w skali Bartel, nie może przekroczyć 60 pkt.

Do objęcia pacjenta opieką pielęgniarską w jego domu można zgłosić się osobiście (jeżeli pozwala na to stan zdrowia). Może to również zrobić lekarz rodzinny, a także rodzina lub opiekunowie. Takiego zgłoszenia może dokonać również opiekun społeczny (pracownik ośrodka pomocy społecznej), który zna sytuację chorego.

Zakres świadczeń, jakich pielęgniarka może udzielać w domu pacjenta, jest bardzo szeroki. Zalicza się do nich m.in.: zabiegi higieniczne, świadczenia higieniczno-pielęgnacyjne, podawanie leków w zależności od zaleceń lekarskich (także podawanie kroplówek), świadczenia diagnostyczne, czyli np. pomiar ciśnienia, pobieranie krwi i wymazów do badań laboratoryjnych, świadczenia usprawniające pacjenta.

Do zadań pielęgniarki należy również edukacja chorego oraz członków jego rodziny w zakresie niezbędnej opieki, a także zapewnienie pomocy w uzyskiwaniu świadczeń opieki socjalnej, środków leczniczych i potrzebnego sprzętu.

Jeżeli lekarz uzna, że pacjent wymaga ćwiczeń rehabilitacyjnych, może wystawić skierowanie na rehabilitację, która odbywa się w domu chorego. Rehabilitacja domowa realizowana jest jednak tylko u chorych, którzy nie mogą samodzielnie się poruszać z powodu m.in. ogniskowego uszkodzenia mózgu (do 12 miesięcy od ostrego zachorowania), ciężkiego uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego, uszkodzenia rdzenia kręgowego (do roku od powstania uszkodzenia).

Ćwiczenia rehabilitacyjne w domu są udzielane również osobom z chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni czy guzami mózgu.

Więcej na: www.praca.gazetaprawna.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum