PAP/Rynek Zdrowia | 31-12-2014 17:11

Kraków: bilans dwuletniej działalności centrum terapii ostrych udarów

160 pacjentów z udarem, którzy otrzymali dożylne leczenie przyczynowe, oraz 45 pacjentów, u których zastosowano mechaniczne wyciąganie zakrzepu - to bilans dotychczasowej, dwuletniej działalności Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu w Krakowie.

Fot. Archiwum

Jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce funkcjonuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Obejmuje zasięgiem Kraków i okolice, czyli ok. 1,2 mln osób. Szacuje się, że ok. 2,1 tys. osób rocznie może na tym terenie doznać udaru mózgu. W centrum działa całodobowy telefon alarmowy dla lekarzy i ratowników, który odbiera dyżurny neurolog.

Prof. Agnieszka Słowik, koordynator Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu (CITO), poinformowała, że od rozpoczęcia działalności w styczniu 2013 r. leczenie przyczynowe (wstrzyknięcie leku do żył) otrzymało 27 proc. pacjentów (zwykle do 4,5 godz. od zachorowania), a na świecie odsetek ten wynosi średnio 5-10 proc. i uznaje się go za "przyzwoity". Zatem 27-procentowy wynik krakowskiego centrum można - zdaniem profesor - uznać za wynik bardzo dobry.

Profesor dobrze ocenia także statystyki opisujące liczbę nowoczesnych zabiegów mechanicznego wyciągania zakrzepu z mózgu. W ciągu dwóch lat metodę tę zastosowano u 45 pacjentów. W Polsce tylko krakowski ośrodek w sposób ciągły, 24 godziny na dobę przeprowadza mechaniczne usuwanie zakrzepu z naczyń mózgu, które stosuje się wtedy, kiedy leczenie dożylne okazuje się nieskuteczne.

W procedurze mechanicznego wyciągania zakrzepu uczestniczy sześć osób: radiolog interwencyjny, który wyciąga zakrzep, anestezjolog, który pacjenta znieczula do zabiegu, pielęgniarka anestezjologiczna, pielęgniarka radiologiczna, technik radiolog i neurolog, który kwalifikuje pacjenta do zabiegu, i opiekuje się nim już po jego wykonaniu.

Zabiegi mechanicznego wyciągania zakrzepów nie są refundowane. Koszty takiego leczenie pokrywa Szpital Uniwersytecki.

- Nasz kontrakt zabezpiecza ok. 25 proc. udarów w Krakowie. Pozostali chorzy są leczeni w innych oddziałach udarowych na terenie Krakowa, gdzie też jest możliwość terapii dożylnej udaru - wyjaśniła neurolog.

Chory, u którego nie zastosowano leczenia przyczynowego (bo jest za późno) lub mechanicznego wyciągania zakrzepu ma wykonane badania, które pozwalają na zidentyfikowanie przyczyny udaru, a następnie wprowadzone leczenia, które zmniejsza ryzyko nawrotu choroby. Bardzo ważna jest rehabilitacja poudarowa.

W Polsce rocznie dochodzi do ok. 70 tys. udarów. Jedna trzecia pacjentów umiera w ciągu roku. W Krakowie udaru doznają 3-4 osoby dziennie.

Do udaru mózgu dochodzi, kiedy krew nie może dopłynąć do mózgu (udaru niedokrwienny) lub wskutek pęknięcia mózgowego naczynia krwionośnego (udar krwotoczny, wylew). Objawy udarów to m.in. niedowład kończyn, zaburzenia mowy, niedowidzenie. Częsty udar niedokrwienny charakteryzuje brak bólu głowy, a rzadko występujący udar krwotoczny - bardzo silny ból głowy.