KG/Rynek Zdrowia | 13-03-2020 07:32

Koronawirus a chorzy żywieni klinicznie w warunkach domowych - stanowisko specjalistów

Wstrzymanie wizyt planowych lekarskich i pielęgniarskich pacjentów żywionych dojelitowo i pozajelitowo w warunkach domowych zarówno ambulatoryjnych, jak i domowych do dnia 20 kwietnia - zalecają wszystkie polskie towarzystwa naukowe zajmujące się żywieniem klinicznym w piśmie do prezesa NFZ.

Jest wspólne stanowisko ekspertów ws. opieki nad chorymi żywionymi w warunkach domowych; FOT. Shutterstock; zdjęcie ilustracyjne

W związku z epidemią SARS-CoV-2 celem zmniejszenia ryzyka epidemii przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Polskiego Towarzystwa Leczenia Żywieniowego Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci wystosowali wspólne stanowisko w sprawie bezpiecznej opieki nad chorymi żywionymi w warunkach domowych.

Zalecają w nim:
1. Wstrzymanie wizyt planowych lekarskich i pielęgniarskich pacjentów żywionych dojelitowo i pozajelitowo w warunkach domowych zarówno ambulatoryjnych, jak i domowych do dnia 20.04.2020.
2. Utrzymanie ciągłości dostępności telefonicznej do Ośrodków Leczenia Żywieniowego.
3. W przypadkach wymagających nagłej interwencji medycznej, realizacja wizyt, po uprzednim zebraniu wywiadu epidemiologicznego oszacowującego ryzyko potencjalnej infekcji pacjenta wirusem SARS-CoV-2 (zebranie informacji na temat gorączki, kaszlu, duszności, obecności w innym kraju w ciągu 14 dni poprzedzających wizytę).
4. W przypadku podejrzenia infekcji odcewnikowej u dorosłych zalecamy pobierać krew do badania bakteriologicznego w domu pacjenta.

Pod stanowiskiem skierowanym 12 marca do prezesa NFZ Andrzeja Niedzielskiego podpisali się: prof. Agnieszka Szlagtys-Sidorkiewicz, prof. Przemysła Matras i prof. Stanisław Kłęk.