Kontynuacja programu dla chorych na AIDS i zakażonych HIV

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 10 sierpnia 2009 14:26

Ministerstwo Zdrowia opublikowało program "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce".

Jest on jedną z głównych części Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. Ma na celu zapewnienie leczenia antyretrowirusowego, wraz z monitorowaniem jego skuteczności, u pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS.  

Przedmiotem finansowania przez Ministerstwo Zdrowia jest zakup leków antyretrowirusowych, testów oraz szczepionek dla dzieci i noworodków urodzonych z matek zakażonych HIV.

Koordynatorem tego programu jest Krajowe Centrum ds. AIDS, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Dz.U. z 2005 r. Nr 189,poz.1590). Realizatorzy programu wyłaniani będą w drodze konkursu ofert przeprowadzonego przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

W Programie na lata 2007-2009 przewidywana jest kontynuacja leczenia ARV pacjentów z 2006 roku i włączanie do terapii nowych, wymagających leczenia ze wskazań życiowych.

Całościowy koszt realizacji Programu w latach 2007 - 2009 to jak szacuje Krajowe Centrumds. AIDS około: 447 346 000zł., z czego w latach:

• 2007 r. - 95.287.449 zł.

• 2008 r. - 159.633.949 zł.

• 2009 r. - 192 425 000 zł.

W powyższych wyliczeniach zastosowano średni 22-procentowy wskaźnik przyrostu liczby pacjentów objętych terapią ARV obserwowany w latach 2001-2005, przy założeniu obecnie obowiązujących cen leków antyretrowirusowych (średni roczny koszt leczenia jednego pacjenta ARV wynosi 41 665 zł.) i testów do monitorowania terapii ARV (profil immunologiczny CD4/CD8 i poziom wiremii HIV RNA).

Programem leczenia ARV objęte będą wszystkie osoby z wirusem HIV i chore na AIDS spełniające kryteria medyczne, których możliwość objęcia programem polityki zdrowotnej nie pozostaje w sprzeczności z aktualnie obowiązującym prawodawstwem. Programem objęte będą również kobiety ciężarne zakażone HIV oraz noworodki urodzone z matek zakażonych HIV, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami. Poza leczeniem ARV osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, program będzie obejmował postępowanie poekspozycyjne po narażeniu na zakażenie HIV po ekspozycjach pozazawodowych wypadkowych.

Więcej na stronie Ministerstwa Zdrowia - kliknij.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum